Doküman No
SBMYO.RA.0001
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önem Derecelerine Göre Risk Listesi

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra

Risk

Risk Puanı

Degerlendirme

 

1

Birim kütüphanesinin yetersiz olması riski

49

Orta Risk

 

2

Bilgisayar laboratuvarlarının yetersiz olması riski

49

Orta Risk

 

3

Okulumuzun mevcut internet ağının kesilmesi ve yavaş çalışması riski

49

Orta Risk

 

4

Birimimizde kapsamlı bir arşivin olmaması riski

30

Orta Risk