Doküman No
SBMYO.RA.0002
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK OYLAMA FORMU

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk:

Ar-Ge çalışmalarından beklenen faydanın sağlanamaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

KEMAL KÜÇÜKERGÜLER

3

2

6

Düşük Risk

Ortalama Puan

3

2

6

Düşük Risk

Risk:

Bilgisayar laboratuvarlarının yetersiz olması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

SÜLEYMAN ÇAKIR

9

9

81

Yüksek Risk

2

SABRİ MERAL

8

8

64

Orta Risk

3

MEHMET ÇAKIR

5

5

25

Düşük Risk

Ortalama Puan

7

7

49

Orta Risk

Risk:

Birim kütüphanesinin yetersiz olması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

SABRİ MERAL

9

9

81

Yüksek Risk

2

SÜLEYMAN ÇAKIR

7

7

49

Orta Risk

3

MEHMET ÇAKIR

5

5

25

Düşük Risk

Ortalama Puan

7

7

49

Orta Risk

Risk:

Birimimizde kapsamlı bir arşivin olmaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

SABRİ MERAL

9

9

81

Yüksek Risk

2

MEHMET ÇAKIR

5

5

25

Düşük Risk

3

SÜLEYMAN ÇAKIR

5

2

10

Düşük Risk

Ortalama Puan

6

5

30

Orta Risk

Risk:

Kurum dışından sağlanan hizmetlere yönelik memnuniyetin artırılamaması  riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

KEMAL KÜÇÜKERGÜLER

3

9

27

Orta Risk

Ortalama Puan

3

9

27

Orta Risk

Risk:

Okulumuzun mevcut internet ağının kesilmesi ve yavaş çalışması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

SABRİ MERAL

8

8

64

Orta Risk

2

SÜLEYMAN ÇAKIR

8

8

64

Orta Risk

3

MEHMET ÇAKIR

5

5

25

Düşük Risk

Ortalama Puan

7

7

49

Orta Risk

 

 

Risk:

Öğrenci olmaması ve öğretim elemanı bulunamaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

KEMAL KÜÇÜKERGÜLER

9

8

72

Yüksek Risk

Ortalama Puan

9

8

72

Yüksek Risk

Risk:

Öğrencilerin program yeterliliklerine sahip olmadan mezun olması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

KEMAL KÜÇÜKERGÜLER

7

5

35

Orta Risk

2

MEHMET ÇAKIR

2

0

0

Düşük Risk

Ortalama Puan

5

3

15

Düşük Risk

Risk:

Öğretim elemanlarının yeterli özeni göstermemesi riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

KEMAL KÜÇÜKERGÜLER

8

6

48

Orta Risk

Ortalama Puan

8

6

48

Orta Risk

Risk:

Programların öğrenci merkezli öğrenmeyi sağlayacak şekilde olmaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

KEMAL KÜÇÜKERGÜLER

5

7

35

Orta Risk

Ortalama Puan

5

7

35

Orta Risk

Risk:

Tetkiklerin etkin olarak yapılamaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

KEMAL KÜÇÜKERGÜLER

4

2

8

Düşük Risk

Ortalama Puan

4

2

8

Düşük Risk

Risk:

Yönetim ve personelin süreci sahiplenmemesi riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

KEMAL KÜÇÜKERGÜLER

6

5

30

Orta Risk

Ortalama Puan

6

5

30

Orta Risk