Döküman No
PMYO.RA.0001
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önem Derecelerine Göre Risk Listesi

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra

Risk

Risk Puanı

Degerlendirme

 

1

Üniversitemizin şehir üniversitesi olması ve Meslek Yüksekokulumuzun Pazar ilçesinde bulunması nedeniyle sosyal imkanlardan yeterince yararlanamama riski.

72

Yüksek Risk

 

2

Meslek Yüksekokulumuz ile Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi hizmet binaları ve kullanılan uygulama bahçelerinin ortak olması nedeniyle sorunların oluşması riski.

63

Orta Risk

 

3

Ders uygulamaları için öğrencileri uygulama arazilerine veya teknik geziye götürüp getirmede ve sevkinde zamanında araç temin edilememesi riski.

56

Orta Risk

 

4

Laboratuvarlarda veya hizmet binamızın eklentilerinde (kütüphane, arşiv vb.) su baskını riski.

42

Orta Risk

 

5

Eğitim öğretim ve uygulama çalışmalarında kullanılan araç gereçlerin günümüz teknolojik imkanlarını karşılamada yetersiz kalması riski.

30

Orta Risk

 

6

Pazar Meslek Yüksekokulumuzda sunulan hizmetleri aksatacak enerji kesintisi riski.

30

Orta Risk