Döküman No
PMYO.RA.0002
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK OYLAMA FORMU

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk:

Ders uygulamaları için öğrencileri uygulama arazilerine veya teknik geziye götürüp getirmede ve sevkinde zamanında araç temin edilememesi riski.

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ALİ ZENGİN

10

10

100

Yüksek Risk

2

SONGÜL YILDIZ

10

10

100

Yüksek Risk

3

SEDA OKUR

10

10

100

Yüksek Risk

4

YEŞİM ÖZTÜRK YILMAZ

9

2

18

Düşük Risk

5

HÜSEYİN BAYKAL

9

2

18

Düşük Risk

6

ADİL BAKOĞLU

2

5

10

Düşük Risk

Ortalama Puan

8

7

56

Orta Risk

Risk:

Eğitim öğretim ve uygulama çalışmalarında kullanılan araç gereçlerin günümüz teknolojik imkanlarını karşılamada yetersiz kalması riski.

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ADİL BAKOĞLU

9

9

81

Yüksek Risk

2

SEDA OKUR

8

7

56

Orta Risk

3

HÜSEYİN BAYKAL

5

6

30

Orta Risk

4

YEŞİM ÖZTÜRK YILMAZ

5

5

25

Düşük Risk

5

ALİ ZENGİN

5

4

20

Düşük Risk

6

SONGÜL YILDIZ

1

1

1

Düşük Risk

Ortalama Puan

6

5

30

Orta Risk

Risk:

Laboratuvarlarda veya hizmet binamızın eklentilerinde (kütüphane, arşiv vb.) su baskını riski.

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

SEDA OKUR

10

10

100

Yüksek Risk

2

ALİ ZENGİN

8

7

56

Orta Risk

3

HÜSEYİN BAYKAL

6

6

36

Orta Risk

4

SONGÜL YILDIZ

6

6

36

Orta Risk

5

ADİL BAKOĞLU

2

5

10

Düşük Risk

6

YEŞİM ÖZTÜRK YILMAZ

9

1

9

Düşük Risk

Ortalama Puan

7

6

42

Orta Risk

Risk:

Meslek Yüksekokulumuz ile Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi hizmet binaları ve kullanılan uygulama bahçelerinin ortak olması nedeniyle sorunların oluşması riski.

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

SONGÜL YILDIZ

10

10

100

Yüksek Risk

2

SEDA OKUR

10

10

100

Yüksek Risk

3

ADİL BAKOĞLU

8

9

72

Yüksek Risk

4

HÜSEYİN BAYKAL

9

3

27

Orta Risk

5

ALİ ZENGİN

5

5

25

Düşük Risk

6

YEŞİM ÖZTÜRK YILMAZ

9

2

18

Düşük Risk

Ortalama Puan

9

7

63

Orta Risk

 

 

Risk:

Pazar Meslek Yüksekokulumuzda sunulan hizmetleri aksatacak enerji kesintisi riski.

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ADİL BAKOĞLU

9

9

81

Yüksek Risk

2

SEDA OKUR

7

9

63

Orta Risk

3

YEŞİM ÖZTÜRK YILMAZ

5

8

40

Orta Risk

4

HÜSEYİN BAYKAL

6

6

36

Orta Risk

5

SONGÜL YILDIZ

3

4

12

Düşük Risk

6

ALİ ZENGİN

1

2

2

Düşük Risk

Ortalama Puan

5

6

30

Orta Risk

Risk:

Üniversitemizin şehir üniversitesi olması ve Meslek Yüksekokulumuzun Pazar ilçesinde bulunması nedeniyle sosyal imkanlardan yeterince yararlanamama riski.

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ALİ ZENGİN

10

10

100

Yüksek Risk

2

SONGÜL YILDIZ

10

10

100

Yüksek Risk

3

ADİL BAKOĞLU

10

10

100

Yüksek Risk

4

SEDA OKUR

10

10

100

Yüksek Risk

5

HÜSEYİN BAYKAL

5

5

25

Düşük Risk

6

YEŞİM ÖZTÜRK YILMAZ

10

1

10

Düşük Risk

Ortalama Puan

9

8

72

Yüksek Risk