Doküman No
DİOF.RA.0001
Yayın Tarihi
01.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önem Derecelerine Göre Risk Listesi

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra

Risk

Risk Puanı

Degerlendirme

 

1

Değişim Programları Kapsamında Hareketliliğe Katılımların (Gelen-Giden) Az Olması Riski

24

Düşük Risk

 

2

Değişim Programları Koordinatörlerinin Değişim Programları Hareketlilikleri Öncesi ve Sonrası Süreçlerde Yapılması Gereken İşlemler Hakkında Bilgi Eksikliğinden Kaynaklanan Yanlış İşlem Yapılması Riski

18

Düşük Risk

 

3

Koordinatörlükler Bünyesindeki Ofisler Tarafından Yararlanıcılara Hatalı Bilgilendirme Yapma Riski

18

Düşük Risk