Doküman No
DİOF.RA.0003
Yayın Tarihi
01.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK KAYIT FORMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11.2019

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

Sıra No

Referans No

Stratejik Hedef

Birim/Alt Birim

Hedefi

Tespit Edilen Risk/Sebepler

Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller

Etki

Olasılık

Risk Puanı (R)

Değişim (Riskin Yönü)

Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller

Başlangıç Tarihi

Riskin Sahibi

Açıklama

 

 

1

DİOF

Faaliyet Giderleri

Üniversitemi zin Tercih Edilebilirliği ni Artırarak Gelen Katılımıncın ın Artırılması, Değişim Programları nın Olumlu Yanları Hakkında Personel- Öğrenci Bilgilendirile rek Katılıma Teşvik Edilmesi

Değişim Programları Kapsamında Hareketliliğe Katılımların (Gelen- Giden) Az Olması Riski

--------------------------

Kabul Etmek

---------------

8

3

24

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

DİOF

Üniversitemi zde yürütülen TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında tespit edilmiş olup riskin değişim yönü bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda belirlenecek tir.

 

 

 

2

DİOF

Faaliyet Giderleri

Değişim Programları na Ait Mevzuatlar da Kaynak Edilerek Yararlanıcıl ara Yazılı , Web Sayfası İlanları veya E-Posta Kanalları ile Bilgilendirm elerinin Yapılması

Koordinatörlükler Bünyesindeki Ofisler Tarafından Yararlanıcılara Hatalı Bilgilendirme Yapma Riski

--------------------------

Kabul Etmek

---------------

6

3

18

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

DİOF

Üniversitemi zde yürütülen TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında tespit edilmiş olup riskin değişim yönü bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda belirlenecek tir.

 

 

 

 

 

3

DİOF

Faaliyet Giderleri

Hareketlilikl er Öncesi ve Sonrası İşlem Süreçleri ile İlgili Koordinatörl ere Bilgilendirm e Toplantıları Yapılarak Hatalı veya Eksik İşlem Riskini Azaltmak

Değişim Programları Koordinatörlerinin Değişim Programları Hareketlilikleri Öncesi ve Sonrası Süreçlerde Yapılması Gereken İşlemler Hakkında Bilgi Eksikliğinden Kaynaklanan Yanlış İşlem Yapılması Riski

--------------------------

Kabul Etmek

---------------

6

3

18

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

DİOF

Üniversitemi zde yürütülen TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında tespit edilmiş olup riskin değişim yönü bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda belirlenecek tir.