Doküman No
KİK.RA.0001
Yayın Tarihi
01.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önem Derecelerine Göre Risk Listesi

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra

Risk

Risk Puanı

Degerlendirme

 

1

CİMER ve Bilgi Edinme bilgilerinin gizli tutulamaması riski

100

Yüksek Risk

 

2

Kurum içerisinde yapılan faaliyetlerin ( Sempozyum, konferans, seminer vb.) program tarihleri ve saatlerinin çakışması riski.

100

Yüksek Risk

 

3

Üniversitemizin oluşturmuş olduğu kurumsal kimlik neticesinde diğer birimlerin kurumsal kimliğe uymaması riski

81

Yüksek Risk

 

4

Protokol gerektiren yerlerde protokol kurallarına uyulmaması riski.

49

Orta Risk

 

5

Birimimizin bünyesinde olması gereken her bilginin güncel olmaması riski.

49

Orta Risk

 

6

Bölüm ve program tanıtımları yaparken tanıtım yaptığımız bölümlerin ve programların  iş olanakları ile ilgili mevcut  hukuki şartların öğrencilerin mezun olmadan ya da mezun olduktan sonra değişmesi riski

36

Orta Risk

 

7

Duyuru, sms, mail, haber verilerinin sisteme doğru ve eksiksiz girilmesi riski

36

Orta Risk

 

8

Üniversitemiz web sayfasında kullanılan görsel materyallerin ve ilgililere atılan sms ve maillerin zaman zaman hatalı olabilmesi riski.

36

Orta Risk

 

9

Dergi, broşür, kitapçık, katalog v.b. materyaller için görsel malzemelerin ve verilerin sürekli değişmesi riski.

25

Düşük Risk

 

10

Medya takip sistemlerinin kurumumuzla ilgili haberleri arşivlememesi riski.

9

Düşük Risk

 

11

Tanıtım Faaliyetleriyle ilgili bütçe olmaması riski

9

Düşük Risk