Doküman No
KİK.RA.0002
Yayın Tarihi
01.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK OYLAMA FORMU

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk:

Birimimizin bünyesinde olması gereken her bilginin güncel olmaması riski.

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

MERVE DİLAVEROĞLU

7

7

49

Orta Risk

2

ALİ MURAT ALTIPARMAK

7

7

49

Orta Risk

Ortalama Puan

7

7

49

Orta Risk

Risk:

Bölüm ve program tanıtımları yaparken tanıtım yaptığımız bölümlerin ve programların  iş olanakları ile ilgili mevcut  hukuki şartların öğrencilerin mezun olmadan ya da mezun olduktan sonra değişmesi riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

MERVE DİLAVEROĞLU

6

6

36

Orta Risk

2

ALİ MURAT ALTIPARMAK

6

6

36

Orta Risk

Ortalama Puan

6

6

36

Orta Risk

Risk:

CİMER ve Bilgi Edinme bilgilerinin gizli tutulamaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

MERVE DİLAVEROĞLU

10

10

100

Yüksek Risk

2

ALİ MURAT ALTIPARMAK

10

10

100

Yüksek Risk

Ortalama Puan

10

10

100

Yüksek Risk

Risk:

Dergi, broşür, kitapçık, katalog v.b. materyaller için görsel malzemelerin ve verilerin sürekli değişmesi riski.

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

MERVE DİLAVEROĞLU

5

5

25

Düşük Risk

2

ALİ MURAT ALTIPARMAK

5

5

25

Düşük Risk

Ortalama Puan

5

5

25

Düşük Risk

Risk:

Duyuru, sms, mail, haber verilerinin sisteme doğru ve eksiksiz girilmesi riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ALİ MURAT ALTIPARMAK

6

6

36

Orta Risk

2

MERVE DİLAVEROĞLU

6

6

36

Orta Risk

Ortalama Puan

6

6

36

Orta Risk

Risk:

Kurum içerisinde yapılan faaliyetlerin ( Sempozyum, konferans, seminer vb.) program tarihleri ve saatlerinin çakışması riski.

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

MERVE DİLAVEROĞLU

10

10

100

Yüksek Risk

2

ALİ MURAT ALTIPARMAK

10

10

100

Yüksek Risk

Ortalama Puan

10

10

100

Yüksek Risk

Risk:

Medya takip sistemlerinin kurumumuzla ilgili haberleri arşivlememesi riski.

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ALİ MURAT ALTIPARMAK

3

3

9

Düşük Risk

2

MERVE DİLAVEROĞLU

3

3

9

Düşük Risk

Ortalama Puan

3

3

9

Düşük Risk

 

 

Risk:

Protokol gerektiren yerlerde protokol kurallarına uyulmaması riski.

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ALİ MURAT ALTIPARMAK

7

7

49

Orta Risk

2

MERVE DİLAVEROĞLU

7

7

49

Orta Risk

Ortalama Puan

7

7

49

Orta Risk

Risk:

Tanıtım Faaliyetleriyle ilgili bütçe olmaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ALİ MURAT ALTIPARMAK

3

3

9

Düşük Risk

2

MERVE DİLAVEROĞLU

3

3

9

Düşük Risk

Ortalama Puan

3

3

9

Düşük Risk

Risk:

Üniversitemiz web sayfasında kullanılan görsel materyallerin ve ilgililere atılan sms ve maillerin zaman zaman hatalı olabilmesi riski.

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ALİ MURAT ALTIPARMAK

6

6

36

Orta Risk

2

MERVE DİLAVEROĞLU

6

6

36

Orta Risk

Ortalama Puan

6

6

36

Orta Risk

Risk:

Üniversitemizin oluşturmuş olduğu kurumsal kimlik neticesinde diğer birimlerin kurumsal kimliğe uymaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ALİ MURAT ALTIPARMAK

9

9

81

Yüksek Risk

2

MERVE DİLAVEROĞLU

9

9

81

Yüksek Risk

Ortalama Puan

9

9

81

Yüksek Risk