Doküman No
BAP.RA.0001
Yayın Tarihi
01.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önem Derecelerine Göre Risk Listesi

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra

Risk

Risk Puanı

Degerlendirme

 

1

Projelerin zamanında bitirilememesi riski

30

Orta Risk

 

2

Projelere yeterli kaynak aktarılamaması riski

30

Orta Risk

 

3

Bap otomasyon programının güncellenememesi riski

30

Orta Risk

 

4

Tübitak projelerinde çalışan bursiyerlerin sigorta giriş çıkışlarının zamanında yapılamaması riski

24

Düşük Risk