Doküman No
BAP.RA.0002
Yayın Tarihi
01.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK OYLAMA FORMU

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk:

Bap otomasyon programının güncellenememesi riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

BERNA HACIÖMEROĞLU

6

5

30

Orta Risk

2

SİNAN TORUNLER

6

5

30

Orta Risk

3

ORHAN KAZDAL

6

5

30

Orta Risk

Ortalama Puan

6

5

30

Orta Risk

Risk:

Projelere yeterli kaynak aktarılamaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

SİNAN TORUNLER

5

6

30

Orta Risk

2

BERNA HACIÖMEROĞLU

5

6

30

Orta Risk

3

ORHAN KAZDAL

5

6

30

Orta Risk

Ortalama Puan

5

6

30

Orta Risk

Risk:

Projelerin zamanında bitirilememesi riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

SİNAN TORUNLER

5

6

30

Orta Risk

2

BERNA HACIÖMEROĞLU

5

6

30

Orta Risk

3

ORHAN KAZDAL

5

6

30

Orta Risk

Ortalama Puan

5

6

30

Orta Risk

Risk:

Tübitak projelerinde çalışan bursiyerlerin sigorta giriş çıkışlarının zamanında yapılamaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ORHAN KAZDAL

4

6

24

Düşük Risk

2

BERNA HACIÖMEROĞLU

4

6

24

Düşük Risk

3

SİNAN TORUNLER

4

6

24

Düşük Risk

Ortalama Puan

4

6

24

Düşük Risk