Doküman No
BAP.RA.0003
Yayın Tarihi
01.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK KAYIT FORMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11.2019

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

Sıra No

Referans No

Stratejik Hedef

Birim/Alt Birim

Hedefi

Tespit Edilen Risk/Sebepler

Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller

Etki

Olasılık

Risk Puanı (R)

Değişim (Riskin Yönü)

Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller

Başlangıç Tarihi

Riskin Sahibi

Açıklama

 

 

1

BAP

Faaliyet Giderleri

Kaliteli bilimsel yayın yapılmasını sağlamak

Projelerin zamanında bitirilememesi riski

--------------------------

1-Yürütücülerin özensizliği

2- Ar-geye ayrılan bütçenin yetersiz olması

Kontrol Etmek

---------------

 

Yönlendirici Kontroller: Proje yürütücüleri ne mail atılarak proje süresi hakkında bilgilendirm e yapılacaktır.

5

6

30

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

BAP

Üniversitemi zde yürütülen TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında tespit edilmiş olup riskin değişim yönü bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda belirlenecek tir.

 

 

 

2

BAP

Faaliyet Giderleri

Kaliteli bilimsel yayın yapılmasını sağlamak

Projelere yeterli kaynak aktarılamaması riski

--------------------------

Ar-ge projelerine ayrılan bütçenin yetersiliği

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - Koordinatörl üğümüzce hazırlanan BAP Projelerine merkezi yönetim bütçesinden ve diğer kaynaklarda n  yeterli miktarda kaynak aktarılması için üst yönetime ve Strateji geliştirme Daire Başkanlığın dan talepte bulunulacak tır.

5

6

30

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

BAP

Üniversitemi zde yürütülen TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında tespit edilmiş olup riskin değişim yönü bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda belirlenecek tir.

 

 

 

 

 

3

BAP

Faaliyet Giderleri

Ar-Ge faaliyetlerini n sürdürülebirl iğini sağlamak

Bap otomasyon programının güncellenememesi riski

--------------------------

Bütçe sıkıntısı nedeniyle yıllık bakım ücretinin ödenememesi

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: koordinatörl üğümüz tarafından kullanılan otomasyon programının güncellenm esi için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığın a talepte bulunulacak tır.

6

5

30

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

BAP

Üniversitemi zde yürütülen TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında tespit edilmiş olup riskin değişim yönü bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda belirlenecek tir.

 

 

 

 

 

4

BAP

Faaliyet Giderleri

Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması nı sağlamak

Tübitak projelerinde çalışan bursiyerlerin sigorta giriş çıkışlarının zamanında yapılamaması riski

--------------------------

Proje yürütücülerinin zamanında ofisi bilgilendirmemesi

Kabul Etmek

---------------

 

Yönlendirici Kontroller: Proje yürütücüleri mail ile düzenli olarak bilgilendirile cektir

4

6

24

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

BAP

Üniversitemi zde yürütülen TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında tespit edilmiş olup riskin değişim yönü bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda belirlenecek tir.