Döküman No
TKDF.RA.0001
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önem Derecelerine Göre Risk Listesi

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra

Risk

Risk Puanı

Degerlendirme

 

1

Ana şebeke elektrik kesintileri nedeniyle, Simülatör, Laboratuvar ve dersliklerdeki kurulum maliyetleri yüksek elektronik cihazların arızalanması durumunda maliyeti yüksek hasarlanmalar ve eğitimi-öğretimin aksaması/durması riski

90

Yüksek Risk

 

2

Birimde "Denizci eğitimci akademik personel" in işten ayrılması ya da hastalık vb nedenlerle  bir veya daha fazla dönem iş görememesi riski

90

Yüksek Risk

 

3

Kapalı devre kamera sisteminin bazı kameralarının çalışmaması sebebiyle güvenlik zafiyeti riski

90

Yüksek Risk

 

4

Öğrencilerin zorunlu deniz stajlarınını yapamaması nedeniyle eğitim-öğretim süresini uzatması riski

80

Yüksek Risk

 

5

Birim kütüphanesinin yetersiz olması nedeniyle öğrenci araştırma ve öğrenme faaliyetlerinin azalması riski

64

Orta Risk