Döküman No
TKDF.RA.0002
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK OYLAMA FORMU

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk:

Ana şebeke elektrik kesintileri nedeniyle, Simülatör, Laboratuvar ve dersliklerdeki kurulum maliyetleri yüksek elektronik cihazların arızalanması durumunda maliyeti yüksek hasarlanmalar ve eğitimi-öğretimin aksaması/durması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

AHMET EMRE PİRİM

10

9

90

Yüksek Risk

2

ŞENGÜL ŞANLIER

10

9

90

Yüksek Risk

3

TEMEL ŞAHİN

10

9

90

Yüksek Risk

4

HURİYE DENİZ

10

9

90

Yüksek Risk

5

ERHAN ÇİLOĞLU

10

8

80

Yüksek Risk

Ortalama Puan

10

9

90

Yüksek Risk

Risk:

Ar-Ge çalışmalarından beklenen faydanın sağlanamaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ERHAN ÇİLOĞLU

8

7

56

Orta Risk

2

TEMEL ŞAHİN

7

7

49

Orta Risk

3

ŞENGÜL ŞANLIER

8

3

24

Düşük Risk

Ortalama Puan

8

6

48

Orta Risk

Risk:

Birim kütüphanesinin yetersiz olması nedeniyle öğrenci araştırma ve öğrenme faaliyetlerinin azalması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

TEMEL ŞAHİN

9

8

72

Yüksek Risk

2

HURİYE DENİZ

9

8

72

Yüksek Risk

3

AHMET EMRE PİRİM

9

8

72

Yüksek Risk

4

ERHAN ÇİLOĞLU

8

9

72

Yüksek Risk

5

ŞENGÜL ŞANLIER

7

7

49

Orta Risk

Ortalama Puan

8

8

64

Orta Risk

Risk:

Birimde "Denizci eğitimci akademik personel" in işten ayrılması ya da hastalık vb nedenlerle  bir veya daha fazla dönem iş görememesi riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

HURİYE DENİZ

10

9

90

Yüksek Risk

2

AHMET EMRE PİRİM

10

9

90

Yüksek Risk

3

TEMEL ŞAHİN

10

9

90

Yüksek Risk

4

ŞENGÜL ŞANLIER

9

8

72

Yüksek Risk

5

ERHAN ÇİLOĞLU

9

8

72

Yüksek Risk

Ortalama Puan

10

9

90

Yüksek Risk

Risk:

Bölgemizdeki su ürünleri ve balıkçılığın geliştirilmesine yönelik Ar-ge projelerinin gerçekleştirilememesi riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ŞENGÜL ŞANLIER

8

5

40

Orta Risk

2

TEMEL ŞAHİN

8

5

40

Orta Risk

3

ERHAN ÇİLOĞLU

7

5

35

Orta Risk

Ortalama Puan

8

5

40

Orta Risk

 

 

Risk:

Kapalı devre kamera sisteminin bazı kameralarının çalışmaması sebebiyle güvenlik zafiyeti riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

HURİYE DENİZ

10

9

90

Yüksek Risk

2

ERHAN ÇİLOĞLU

10

9

90

Yüksek Risk

3

TEMEL ŞAHİN

10

9

90

Yüksek Risk

4

ŞENGÜL ŞANLIER

10

9

90

Yüksek Risk

5

AHMET EMRE PİRİM

10

9

90

Yüksek Risk

Ortalama Puan

10

9

90

Yüksek Risk

Risk:

Kurum dışından sağlanan hizmetlere yönelik memnuniyetin artırılamaması  riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ERHAN ÇİLOĞLU

9

8

72

Yüksek Risk

2

TEMEL ŞAHİN

9

6

54

Orta Risk

3

ŞENGÜL ŞANLIER

6

5

30

Orta Risk

Ortalama Puan

8

6

48

Orta Risk

Risk:

Öğrenci olmaması ve öğretim elemanı bulunamaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ŞENGÜL ŞANLIER

10

5

50

Orta Risk

2

ERHAN ÇİLOĞLU

6

3

18

Düşük Risk

3

TEMEL ŞAHİN

5

2

10

Düşük Risk

Ortalama Puan

7

3

21

Düşük Risk

Risk:

Öğrencilerin program yeterliliklerine sahip olmadan mezun olması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ERHAN ÇİLOĞLU

9

6

54

Orta Risk

2

TEMEL ŞAHİN

10

5

50

Orta Risk

3

ŞENGÜL ŞANLIER

9

3

27

Orta Risk

Ortalama Puan

9

5

45

Orta Risk

Risk:

Öğrencilerin zorunlu deniz stajlarınını yapamaması nedeniyle eğitim-öğretim süresini uzatması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

AHMET EMRE PİRİM

10

9

90

Yüksek Risk

2

ŞENGÜL ŞANLIER

10

9

90

Yüksek Risk

3

HURİYE DENİZ

10

9

90

Yüksek Risk

4

TEMEL ŞAHİN

10

9

90

Yüksek Risk

5

ERHAN ÇİLOĞLU

10

6

60

Orta Risk

Ortalama Puan

10

8

80

Yüksek Risk

Risk:

Öğretim elemanlarının yeterli özeni göstermemesi riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

TEMEL ŞAHİN

10

5

50

Orta Risk

2

ERHAN ÇİLOĞLU

8

5

40

Orta Risk

3

ŞENGÜL ŞANLIER

10

2

20

Düşük Risk

Ortalama Puan

9

4

36

Orta Risk

             
 

 

Risk:

Programların öğrenci merkezli öğrenmeyi sağlayacak şekilde olmaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

TEMEL ŞAHİN

10

5

50

Orta Risk

2

ERHAN ÇİLOĞLU

7

5

35

Orta Risk

3

ŞENGÜL ŞANLIER

9

2

18

Düşük Risk

Ortalama Puan

9

4

36

Orta Risk

Risk:

Tetkiklerin etkin olarak yapılamaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

TEMEL ŞAHİN

10

9

90

Yüksek Risk

2

ERHAN ÇİLOĞLU

8

7

56

Orta Risk

3

ŞENGÜL ŞANLIER

8

3

24

Düşük Risk

Ortalama Puan

9

6

54

Orta Risk

Risk:

Yönetim ve personelin süreci sahiplenmemesi riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

TEMEL ŞAHİN

10

6

60

Orta Risk

2

ERHAN ÇİLOĞLU

7

7

49

Orta Risk

3

ŞENGÜL ŞANLIER

10

2

20

Düşük Risk

Ortalama Puan

9

5

45

Orta Risk