Döküman No
TKDF.RA.0003
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK KAYIT FORMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11.2019

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

Sıra No

Referans No

Stratejik Hedef

Birim/Alt Birim

Hedefi

Tespit Edilen Risk/Sebepler

Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller

Etki

Olasılık

Risk Puanı (R)

Değişim (Riskin Yönü)

Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller

Başlangıç Tarihi

Riskin Sahibi

Açıklama

 

 

 

 

1

TKDF

Faaliyet Giderleri

Kaliteli eğitim- öğretim hizmeti sunmak

Birimde "Denizci eğitimci akademik personel" in işten ayrılması ya da hastalık vb nedenlerle bir veya daha fazla dönem iş görememesi riski

--------------------------

1- Birimde "Denizci eğitimci akademik personel" sayısının yetersiz olması

2- Akademik personelin medeni, sağlık veya psikolojik durumundaki değişiklikler gibi beşeri nedenler nedeniyle işten ayrılması

3- Akademik personelin sosyal- kültürel imkanlardan memnuniyetsizliği nedeniyle işten ayrılması

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - Birimde görevli "Denizci Eğitimci Belgesine" sahip akademik personel sayısının artırılması.

2- Çıkılacak akademik kadro ilanlarında "Gemiadaml arı Yönetmeliği" , "Gemiadaml arı ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi'n de" belirtilen "Denizci Eğitimci" kriterlerine uygun akademik personel alınması.

10

9

90

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

TKDF

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

2

TKDF

Faaliyet Giderleri

Fakültenin güvenliğini sağlamak

Kapalı devre kamera sisteminin bazı kameralarının çalışmaması sebebiyle güvenlik zafiyeti riski

--------------------------

Yanıktaş Balıkçı Barınağı'nda bulunan "Deniz Eğitim Merkezi"mizi kontrol ettiğimiz 2 (iki) adet kameranın güneş, fırtına, yıldırım vb. tabiat olaylarına maruz kalmasından dolayı arızalanmaları

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - Fakültenin güvenliğini sağlamak ve karşılaşılaca k herhangi bir arızada güvenlik zafiyeti yaşamamak için periyodik bakım-tutum yapılması ve bakım sözleşmesi planlanması

10

9

90

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

TKDF

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

3

TKDF

Faaliyet Giderleri

Simülatör, Laboratuvar ve dersliklerde ki cihazların sağlıklı bir şekilde çalıştırılmas ı

Ana şebeke elektrik kesintileri nedeniyle, Simülatör, Laboratuvar ve dersliklerdeki kurulum maliyetleri yüksek elektronik cihazların arızalanması durumunda maliyeti yüksek hasarlanmalar ve eğitimi-öğretimin aksaması/durması riski

--------------------------

Jenerator ve UPS sisteminin uygun çalışmaması

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - Periyodik bakım-tutum yapılması için bakım sözleşmesi planlanması

2- Jeneratör ve UPS sistemlerinin birbirleri ile uyumlu çalışmasını sağlanması

10

9

90

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

TKDF

TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında riskin değişim yönü yıl sonunda belirlenerek üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

4

TKDF

Faaliyet Giderleri

Kaliteli eğitim öğretim hizmeti sunmak

Öğrencilerin zorunlu deniz stajlarınını yapamaması nedeniyle eğitim- öğretim süresini uzatması riski

--------------------------

1- Staj alanlarının azlığı ( Birimimiz, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencileri sadece ticaret gemilerinde staj yapabilmektedirler)

2- Birimimiz, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümünde eğitim gören öğrenci kontenjanının fazla olması ve buna karşın yeterli sayıda staj yapabilecek özellikteki gemilerin fazla olmaması

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - Birimimiz, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümünde eğitim gören öğrenci kontenjanını n sayısının azaltılması

2- Her sene geleneksel olarak düzenlenen kariyer günleri programına daha fazla denizcilik şirketinin davet edilmesi ve denizcilik endüstrisi ile ilişkilerin daha sıkı tutulması.

10

8

80

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

TKDF

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

5

TKDF

Faaliyet Giderleri

Kaliteli eğitim öğretim hizmeti sunmak

Birim kütüphanesinin yetersiz olması nedeniyle öğrenci araştırma ve öğrenme faaliyetlerinin azalması riski

--------------------------

1- Birimimizde mevcut kütüphane olmasına rağmen kaynak kitapların birçoğunun merkezi kütüphanede olması

2- Birimimizin merkez kütüphaneye uzak olması ve öğrencilerin birimimize yakın olan yurtta barınmaları nedeniyle mezkez kütüphane imkanların gün içerisinde kolaylıkla yararlanamaması

3- Birimimizdeki mevcut kütüphanede kitap/kaynak yönetim sisteminin kurulu olmasına rağmen, hizmet verecek kütüphane memurunun olmaması nedeniyle birim kütüphanesinin kapalı tutularak öğrenci ve akademik personele hizmet verememesi

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - Birim kütüphanesi nde görevlendiril mek üzere idari personel talep edilmesi

8

8

64

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

TKDF

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.