Doküman No
PDB.RA.0001
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önem Derecelerine Göre Risk Listesi

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra

Risk

Risk Puanı

Degerlendirme

 

1

Süreli olarak yapılan atama ve görevlendirme işlemlerinin takip edilmemesi riski

64

Orta Risk

 

2

Personel alımı ilanında hata yapılma riski

63

Orta Risk

 

3

Personel özlük bilgilerinin SGK Hizmet Takip Programına tam, zamanında ve doğru olarak girilmemesi riski

56

Orta Risk

 

4

Atama işlemlerinde hata yapma riski

49

Orta Risk

 

5

Soruşturma evraklarının gizliliğinin sağlanamaması riski

27

Orta Risk

 

6

Arşivin korunamaması riski

18

Düşük Risk