Doküman No
PDB.RA.0002
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK OYLAMA FORMU

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk:

Arşivin korunamaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

NESLİNUR KOÇ

10

3

30

Orta Risk

2

TURAN DURAL

10

2

20

Düşük Risk

3

SAYİME KILIÇARSLAN

6

2

12

Düşük Risk

4

ALİ TÜYLÜ

10

1

10

Düşük Risk

5

YUNUS ÖZTÜRK

10

1

10

Düşük Risk

Ortalama Puan

9

2

18

Düşük Risk

Risk:

Atama işlemlerinde hata yapma riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

YUNUS ÖZTÜRK

9

9

81

Yüksek Risk

2

ALİ TÜYLÜ

7

9

63

Orta Risk

3

TURAN DURAL

6

10

60

Orta Risk

4

NESLİNUR KOÇ

9

5

45

Orta Risk

5

SAYİME KILIÇARSLAN

3

3

9

Düşük Risk

Ortalama Puan

7

7

49

Orta Risk

Risk:

Personel alımı ilanında hata yapılma riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

TURAN DURAL

10

9

90

Yüksek Risk

2

YUNUS ÖZTÜRK

9

9

81

Yüksek Risk

3

ALİ TÜYLÜ

9

9

81

Yüksek Risk

4

NESLİNUR KOÇ

10

6

60

Orta Risk

5

SAYİME KILIÇARSLAN

7

2

14

Düşük Risk

Ortalama Puan

9

7

63

Orta Risk

Risk:

Personel özlük bilgilerinin SGK Hizmet Takip Programına tam, zamanında ve doğru olarak girilmemesi riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

YUNUS ÖZTÜRK

9

9

81

Yüksek Risk

2

TURAN DURAL

8

10

80

Yüksek Risk

3

ALİ TÜYLÜ

8

9

72

Yüksek Risk

4

NESLİNUR KOÇ

10

6

60

Orta Risk

5

SAYİME KILIÇARSLAN

2

7

14

Düşük Risk

Ortalama Puan

7

8

56

Orta Risk

Risk:

Soruşturma evraklarının gizliliğinin sağlanamaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

TURAN DURAL

10

5

50

Orta Risk

2

NESLİNUR KOÇ

10

3

30

Orta Risk

3

SAYİME KILIÇARSLAN

6

3

18

Düşük Risk

4

YUNUS ÖZTÜRK

10

1

10

Düşük Risk

5

ALİ TÜYLÜ

10

1

10

Düşük Risk

Ortalama Puan

9

3

27

Orta Risk

 

 

Risk:

Süreli olarak yapılan atama ve görevlendirme işlemlerinin takip edilmemesi riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

TURAN DURAL

9

10

90

Yüksek Risk

2

YUNUS ÖZTÜRK

9

9

81

Yüksek Risk

3

NESLİNUR KOÇ

10

8

80

Yüksek Risk

4

ALİ TÜYLÜ

7

9

63

Orta Risk

5

SAYİME KILIÇARSLAN

3

3

9

Düşük Risk

Ortalama Puan

8

8

64

Orta Risk