Doküman No
FUBYO.TL.0001
Yayın Tarihi
09.08.2019
Revizyon Tarihi
31.08.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

1.Sorumlular

1.Baskı makinesinin havalandırılması iyi olan yere konulmalıdır.

2.Baskı makinesini direk topraklı prize takılmalı, birden fazla uzatma kablosu kullanılmamalıdır. Uzatma kablosu kullanılıyorsa yerde durmamalı, duvara veya uygun yüksekliğe monte edilmelidir.

3.Baskı makinesini etki alanında çay, kola ve su vb. sıvılar içilmemelidir. Toplu iğne, ataş ve zımba teli gibi yabancı maddelerin makine içerisine kaçması engellenmelidir. Eğer makine içine sıvı dökülürse, makinenin servis ve tamire ihtiyacı olduğundan şüphelenirseniz ve makinenin dış kabı hasar görmüşse gücü kapatın ve güç kablosunu (kablodan değil, fişten çekerek) çekin ve yetkili personele haber verin.

4.Baskı makinesini içinde ya da çevresinde yanıcı gazlar içeren aerosol vb. ürünler kullanmayın. Bu, yangına neden olabilir.

5.Baskı makinesini uzun ömürlü olması için, orijinal parçalar ve sarf malzemeleri kullanılmalıdır.

 

2.Uygulama

1.Baskı makinesini güç düğmesini kullanarak açın.

2.Baskı makinesini kâğıt beslemesini düzenli kontrol edin.

3.Kopyalanacak doküman makineye uygun şekilde yerleştirilir. Ana fonksiyonlar seçilir, istenilen sayıda kopya sayısı klavyeden girilerek çoğaltma işlemi yapılır. Makineye özgü şartlar için kullanım kılavuzunu kullanın.

4.Baskı makinesini çalışır durumdayken veya herhangi bir hata durumda (kâğıt sıkıştırması gibi) yetkilendirilen personel dışında kapakları açılmamalı ve kişisel müdahalede bulunulmamalıdır.

5.Baskı makinesini da meydana gelen arızalar öncelikle teknik personele bildirilmeli, makine açılarak kişisel müdahalelerde bulunulmamalıdır.

6.Baskı makinesini daima güç düğmesini kullanarak kapatın.

7.Makinenin işi bittiğinde, kapatılıp fişinin çekildi.

 

2.1.Tanımlar

 Baskı makinası kâğıt gibi bir yüzey üzerine, boya taşıyan bir başka yüzey ile mekanik baskı uygulayarak görüntüyü aktaran, hızlı bir şekilde çoğaltan araçtır.