Döküman No
FUBYO.TL.0002
Yayın Tarihi
09.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Amaç: 

Fotokopi makinesinde kullanılan kartuş ve durumların maliyetinin yüksek olması sebebiyle gereksiz yere kullanımını engellemek, yanlış kullanımdan dolayı oluşabilecek arızaların önüne geçebilmek ve kâğıt sarfiyatını en aza indirmek.

Kapsam:

Kurumumuzun tüm birimlerinde görev yapan yönetici, öğretmen, öğrenci, memur,  hizmetli, kadrolu işçi, sözleşmeli personel, İŞKUR personeli ile hizmet alımı yolu ile çalıştırılan tüm personelleri kapsar.

Sorumluluk:

Bu talimatın uygulanmamasında fotokopi makinası kullanıcısı sorumlu tutulacaktır.

Uygulama:

1.Gereksiz kâğıtlar kâğıt atık kutusuna atılarak geri dönüşümü sağlanacaktır. 

2.Yanlış kullanımdan dolayı oluşabilecek arızaların önüne geçebilmek için fotokopi çekerken:

3.Sabah ilk kullanan personelce açılış düğmesine basılarak açılacak.

4.Kâğıt kasetinde kâğıt olup olmadığı kontrol edilecek.

5.Fotokopi çekilecek kâğıt üzerinde ataç ya da zımba teli varsa çıkarılacak.

6.Çekilecek fotokopi adedi girilecek.

7.Fotokopi çekilecek kâğıt kapak üstündeki yere ya da kapak açılarak düzgün bir şekilde yerleştirip başlat düğmesine basılacak.

8.Fotokopi makinesinde meydana gelecek kâğıt sıkışması v.b. küçük çaplı arızalarda kurcalamadan bu konuda uzman kişiye başvurulacak.

9.Meydana gelen arızanın büyük çaplı olması ve kartuş ile durumların bitmesi halinde ise Yüksekokul Sekreteri haberdar edilecek

10.Kasetler üzerinde belirtilen kâğıt ebatları (A4 – A3 – A5) hangi ebatlarsa sadece kasede o ebatta kağıt yerleştirilecek.

11.Kaset bölmelerinin sert kapatılmamasına dikkat edilecektir.