Doküman No
FUBYO.TL.0002
Yayın Tarihi
09.08.2019
Revizyon Tarihi
31.08.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

 

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmamasında fotokopi makinası kullanıcısı sorumlu tutulacaktır.

 

2.Uygulama:

1.Gereksiz kâğıtlar kâğıt atık kutusuna atılarak geri dönüşümü sağlanacaktır. 

2.Yanlış kullanımdan dolayı oluşabilecek arızaların önüne geçebilmek için fotokopi çekerken:

3.Sabah ilk kullanan personelce açılış düğmesine basılarak açılacak.

4.Kâğıt kasetinde kâğıt olup olmadığı kontrol edilecek.

5.Fotokopi çekilecek kâğıt üzerinde ataç ya da zımba teli varsa çıkarılacak.

6.Çekilecek fotokopi adedi girilecek.

7.Fotokopi çekilecek kâğıt kapak üstündeki yere ya da kapak açılarak düzgün bir şekilde yerleştirip başlat düğmesine basılacak.

8.Fotokopi makinesinde meydana gelecek kâğıt sıkışması v.b. küçük çaplı arızalarda kurcalamadan bu konuda uzman kişiye başvurulacak.

9.Meydana gelen arızanın büyük çaplı olması ve kartuş ile durumların bitmesi halinde ise Yüksekokul Sekreteri haberdar edilecek

10.Kasetler üzerinde belirtilen kâğıt ebatları (A4 – A3 – A5) hangi ebatlarsa sadece kasede o ebatta kağıt yerleştirilecek.

11.Kaset bölmelerinin sert kapatılmamasına dikkat edilecektir.