Döküman No
FUBYO.TL.0003
Yayın Tarihi
09.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1. AMAÇ   

Bu görev tanımının amacı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda bulunan giriş kapılarında Güvenlik Personeli tarafından uygulanacak güvenlik kontrollerini belirlenmektir.

 

2. KAPSAM  

Bu görev tanımı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda görev yapan güvenlik personelini kapsar.

 

3- TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanacak bir terim bulunmamaktadır.

 

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın hazırlanmasından ve uygulanmasından Güvenlik Şefi sorumludur.

 

5. UYGULAMA

 

5.1  Genel;

 

5.1.1.Görev bölgelerindeki kulübelere kesinlikle ziyaretçi alınmaz. Göreviyle bağdaşmayan hiçbir şeyle meşgul olunmaz.

 

5.1.2.Güvenlik Vardiya Amir’inin bilgisi dışında nöbet yeri terk edilmez. Nöbet devir teslimi karşılıklı olarak yapılır. Gün içerisinde olan ve olması beklenen faaliyetler hakkında bilgi verilir.

 

5.1.3.Görev bölgesinde bulunan dâhili telefon görev ile ilgili konular haricinde kesinlikle meşgul edilmeyecektir.

 

5.1.4.Nöbetçi görevi süresince öğrenci, personel ve diğer insanlarla ilişki ve iletişimlerinde uyanık dikkatli ve aynı zamanda saygılı, nazik ve yardımcı olmalıdır.

 

5.1.5.Giriş yapan bütün öğrencilerin kimlik kontrolü yapılarak giriş çıkış yapmaları sağlanacaktır. Sorun çıkaran öğrenci olursa münakaşaya girilmeden üst amirine bilgi verilmelidir.

 

5.1.6.Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Müdür, Müdür Yardımcıları, Yüksekokul Sekreteri giriş yaptığında güler yüzle selam verilir ve girişlerden Amirin haberdar edilmesi sağlanır.