Doküman No
FUBYO.TL.0005
Yayın Tarihi
09.08.2019
Revizyon Tarihi
31.08.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

1. Sorumlular: 

Bu talimatın uygulanmasından Serkan ÖZTÜRK sorumludur.

2.Uygulama

1.Bütün güvenlik talimatı ve hükümler okunmalıdır. Aşağıdaki talimat hükümlerine uyulmadığı takdirde yangın ve/ veya ağır yaralanma tehlikeleri ortaya çıkabilir.

2.Aşağıda geçen, makinenin tamiri ve bakımıyla ilgili maddeler tamir bakım sorumlusunu ilgilendirmektedir.  Kullanıcıları makinenin bakım onarım ihtiyaçlarını tespit etmekten sorumludur. KULLANICILARI ASLA makinenin tamir ve bakımına kalkışmayacaktır.

3.Bu alet,  kullanabilecek bilgi,  deneyim ve bedensel yeterliliğe sahip olmayan kişiler tarafından kullanılamaz.

4.Yorgunsanız, aldığınız hapların, ilaçların etkisinde iseniz sisteme müdahale etmeyiniz. Aleti kullanırken bir anki dikkatsizlik önemli yaralanmalara neden olabilir.

5.Koruyucu ve güvenlik amacıyla yapılmış araçlara zarar verilmeyecektir.

6.Makine üzerlerinde bulunan güvenlik butonlarının her hangi bir şekilde devre dışı bırakılması yasaktır.

7. Eksik veya arızalı koruyucu donanımları bakım onarım birimine bildirin.

8.Güvenlik ve sağlık işaretlerine uyulacaktır.

9.Makine üzerinde bulunan güvenlik ve sağlık işaretlerinin çıkarılması, yırtılması ve üzerlerinin karalanması yasaktır.

10.Çalışma alanında bulunan güvenlik ve sağlık işaretleri levhalarının yeri ve konumu ilgiliye haber verilmeden değiştirilemez ve sökülemez.

11.Makinenin arıza durumunda müdahale edilmeyecektir. Söz konusu durumlarda sorumlulara ve bakım ekibine haber verilecektir.

12.Makine çalışır durumda iken kesinlikle yağlama, temizlik, onarım, bakım ve benzeri işler yapılmayacaktır.

13.Kazanlar ile bunların malzeme ve teçhizatı,  fennin ve tekniğin ve kullanılacağı işin gereklerine uygun bir şekilde yapılmış ve kazanlar, sağlam bir taban üzerine uygun bir şekilde monte edilmiş olacak.

14.Her kazanın görünür bir yerine, imalatçı firma tarafından aşağıdaki bilgiler yazılı bir plaka konulacak

15.İmalatçı firmanın adı, Kazanın numarası, İmal edildiği sene, En yüksek çalışma basıncı. Kazanlarda basıncı, sıcaklığı ve su seviyesini gösteren ölçü cihazları bulunacak

16.Kazanların; imalinin bitiminde, monte edilip kullanılmaya başlamadan önce, kazanlarda yapılan değişiklik veya onarım veya revizyonlardan sonra, yılda bir periyodik olarak ve en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeden önce, kontrol ve deneyleri, ehliyeti. Mevzuatta kabul edilen teknik elemanlar tarafından yapılacak ve sonuçları sicil kartına veya defterine işlenecektir.

17.Kazanlar ehliyeti Hükümet veya mahalli idareler tarafından kabul edilen kişiler tarafından işletilecektir.

18.Kazan daireleri sürekli olarak havalandırılacaktır.

19.Kazanların işletilmesi ile ilgili çalışmalarda, aşağıdaki tedbirler alınacaktır ?Kazan dairelerine sorumlu, ilgili ve yetkililerden başka kimse girmeyecektir.

20.Kazanlar yakılmadan önce,  kazancı tarafından tüm vanaların,  klapelerin,  kapakların, emniyet supaplarının durumu, yakıt ve su miktarları ve işletme ile ilgili bütün hususlar gözden geçirilecek ve kontrol edilecektir.

21.Kazanlar, ilk ateşlemede sıcaklığın birden yükselmesine engel olacak şekilde ve yavaş yavaş yakılacaktır.

22.Söndürülen kazan, sıcaklık ve basınç normale dönünceye kadar boşaltılmayacak ve kazancı kontrole devam edecektir.

23.Kazanlarda bir arıza nedeniyle tehlike belirmesi halinde, aşağıdaki tedbirler alınacaktır.

24.Basınç derhal düşürülecek,  yakıt sevki derhal kesilecek,  hava verilmesi durdurulacak, kazan içerisinde hava akımını önlemek için baca damperleri ile kazan ön kapakları kapatılacaktır.

25.Sıcak su kazanlarında kaynama ve köpürme olduğu hallerde, kazan stop valfi kapatılacak, bu tedbirlere rağmen kazanda kaynama ve köpürme devam ederse, kazan devreden çıkartılacaktır.

26.Kazanların bakım ve onarımıyla ilgili çalışmalardan aşağıdaki tedbirler alınacaktır:

27.Buhar basıncı altında bulunan kazanların basınçla ilgili kısımlarında onarım yapılmayacaktır.

28.Söndürülen bir kazanın içine basınç ve ısı normale dönmedikçe bakım ve onarım için kimse sokulmayacaktır.

29.Kazanın içinde yapılacak temizlik, bakım ve onarım için, işçinin kazan içine girmesinden önce bütün vanalar kapatılacak ve üzerlerine uyarma levhaları konacaktır.

30.Bakım ve onarım için kazana girmiş olan bir işçiyi gözetleyecek ve gerektiğinde ona yardım edecek diğer bir işçi kazan kapakları başında bekletilecektir.

31.Kazan içerisinde gerekli tedbirler alınmadıkça, oksi -asetilen kaynağı yapılmayacaktır.

32.Kazanları çalıştırmadan önce güvenlik talimatları ve kullanım kılavuzu kesinlikle okunmalıdır.

33.Kazanları susuz çalıştırmayınız. Sıcak kazana kesinlikle soğuk su beslemesi yapmayınız. Soğuk su beslemesi kazan sıcaklığı 40 derecenin altına düştüğünde yapılmalıdır.

34.Emniyet gidiş ve dönüş borularının her ikisinde kesinlikle bağlayınız.

35.Kazanınızın baca klapesini kesinlikle tam olarak kapatmayınız.

36.Buhar tahliye borusu düz bir hat ile üzerine vana konulmadan olabilecek en kısa mesafede bina dışarısına çıkarılmalıdır.

37.Kazan basıncını ek olarak korumaya almak için kazan dönüş tesisatı üzerine maksimum 2.5 bar değerinde kazan kapasitesine uygun bir emniyet ventilini mutlaka koyunuz.

38.Kazan suyu beslenme düzeneğini soğuk su tesisatına bağlanmış sabit bir hat ile yapılması kullanım hatalarına yol açabilir. Olası hataları engellemek için geçici hortum ile besleme düzeneği kurulmalıdır.

39.Kötü bir baca çekişi kazanın verimini düşürdüğü gibi sağlığa zararlı sonuçlarda doğurabilir.

40.Güvenliğiniz ve iyi bir yanma sağlamak için bacalar temiz ve bakımlı olmalıdır.

41.Bu yüzden kazanınızı yakmadan önce baca çekişini kontrol ediniz.

42.Baca ve baca bağlantılarının hava sızdırmamasına dikkat ediniz.  Yanma esnasında bacabağlantısındabulunantemizlemekapağınınkapalıolduğundaneminolunuz.

43.Kazanınız yanarken duman sandığı kapaklarını ve baca temizleme kapağını kesinlikle açmayınız.

44.Brülör çalışırken kesinlikle kazan kapaklarını açmayınız.

45.Brülör yakılmadan önce kazanınızın yanma hacminin temiz olmasına, içerisinde yanıcı maddelerin bulunmamasına dikkat ediniz.

46.Kazanınız yanarken sık sık kontrol ediniz.

47.Kazanınızda herhangi bir yiyecek maddesi pişirmeyiniz ve evcil hayvan kurutmayınız.

48.Kazanın arka kısmında bulunan patlama kapağı rahat açılacak şekilde olmalıdır, kapak önüne engel koymayınız. Patlama kapağı ile kesinlikle oynamayınız.

49.Kazanınız içerisinde çevre ve insan sağlığını tehdit eden maddelerle kükürt miktarı yüksek yakıtlar yakmayınız.

50.Katı yakıtlı olarak kullandığınız kazanınızı benzin, ispirto, gazyağı gibi yanıcı ve parlayıcı sıvı yakıtlar ile tutuşturmayınız ve bu maddeleri kazanınızın yakınlarında bulundurmayınız.

51.Kazanınızın içerisine patlayıcı maddeler atmayınız.

52.Verimli bir yanma için yakıtın yeterli oksijenle yanması gerekir. Yanma hacminin daralarak gerekli oksijenin sağlanamamasına neden olmamak için kazanınıza aşırı yükleme yapmayın.                        

53.Aşırı yükleme aynı zamanda ızgaralarınızın da ömrünü kısaltacaktır. Olağandışı bir durumla karşılaştığınızda hemen yetkili servisle irtibata geçiniz.