Doküman No
MRLAB.LS.0001
Yayın Tarihi
09.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

 • NMR CİHAZI’ nda verilen hizmetler;

 1. 1H (Proton)

 2. 13C (3 saat)

 3. D2O Exchange

 4. İki boyutlu NMR

 • LC-MS/MS CİHAZI’ nda verilen hizmetler;

 1. Full Scan mod ile MS Analizi / Kalitatif

 2. Full Scan mod ile MS/MS Analizi / Kalitatif

 3. MS/MS Analizi

 4. HPLC-UV Tek Analiz

 • GC-MS CİHAZ’ nda verilen hizmetler;

 1. Kalitatif Analiz

 2. Kantitatif Analiz

 • ICP-OES CİHAZI’ nda verilen hizmetler;

 1. Kantitatif element analizi

 2. Hg analizi – Hidrür sistemi

 • ED-XRF CİHAZI’ nda verilen hizmetler;

 1. Numune kurutma ve presleme

 2. Yarı Kantitatif XRF Analizi

 3. Eritiş ile numune hazırlama

 • TOPLAM ORGANİK KARBON CİHAZI’ nda verilen hizmetler;

 1. Toplam organik karbon

 2. Toplam azot

 • SEM CİHAZI’ nda verilen hizmetler;

 1. SEM görüntü inceleme         

 2. EDS spektrumu

 3. SEM görüntü inceleme + EDS Spektrum + Mapping

 4. Kritik Nokta Kurutucu

 5. Karbon/Altın kaplama

 6. Numune zımparalama ve parlatma

 

 

 • XRD CİHAZI’ nda verilen hizmetler;

 1. X-ışını Kırınım Deseni Çekimi ve kalitatif analiz

 2. Yüksek Sıcaklık Kırınım Deseni Analizi

 3. Numune hazırlama

 4. Kalitatif böbrek taşı analizi

 • BET CİHAZI’ nda verilen hizmetler;

 1. Tek Noktalı BET Analizi

 2. Çok Noktalı BET Analizi

 • CİVALI POROZİMETRE Cihazı’ nda verilen hizmetler;

 1. Düşük Basınç

 2. Yüksek Basınç

 3. Toplam Porozite Ölçümü

 • İNCE FİLM KAPLAMA SİSTEMİ’ nde verilen hizmetler;

 1. Termal Buharlaştırıcı

 2. RF Sputtering

 3. DC Sputtering

 • ZETASİZER NANO ZSP (Partikül Boyutu ve Zeta Potansiyel Ölçümü) SİSTEMİ’ nde verilen hizmetler;

 1. Zeta Potansiyel Ölçümü (3,8 nm-100µm)

 2. İzoelektrik Nokta Belirleme

 3. "Partikül Boyutu Ölçümü (0,3nm-10µm)"

 • ELEMENTEL ANALİZ CİHAZI’ nda verilen hizmetler;

 1. C,H,N,S Analizi

 • LİYOFİLİZATÖR CİHAZI’ nda verilen hizmetler;

 1. Numunelerin dondurularak kurutulması

 

 

 • UV- VISIBLE SPEKTROFOTOMETRESİ CİHAZI’nda verilen hizmetler;

 1. Sentezlenen bileşiklerin fotofiziksel özelliklerinin incelenmesi

 • SAF SU CİHAZI’nda verilen hizmetler;

 1. Saf su eldesi

 2. Ultra saf su eldesi

 • MİKROPLAKA OKUYUCU SİSTEMİ’nde verilen hizmetler;

 1. UV ve görünür bölgede numunelerin fotofiziksel özelliklerinin incelenmesi

 • SOĞUTMALI SANTRİFÜJ Cihazı’nda verilen hizmetler;

 1. Sıvı örneklerin sıcaklık kontrollü olarak santrifüj edilmesi

 • BAL LABARATUVARIMIZDA verilen hizmetler;

 1. Polen sayımı ve polen tür tayini

 2. Nişasta tayini

 3. Nem tayini

 4. Prolin

 5. Diastaz

 6. HMF

 7. Şeker(Fruktoz, Glukoz, Sükroz)