Döküman No
MRLAB.LS.0001
Yayın Tarihi
09.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

 • NMR CİHAZI’ nda verilen hizmetler;

 

 1. 1H (Proton)
 2. 13C (3 saat)
 3. D2O Exchange
 4. İki boyutlu NMR

 

 • LC-MS/MS CİHAZI’ nda verilen hizmetler;

 

 1. Full Scan mod ile MS Analizi / Kalitatif
 2. Full Scan mod ile MS/MS Analizi / Kalitatif
 3. MS/MS Analizi
 4. HPLC-UV Tek Analiz

 

 • GC-MS CİHAZ’ nda verilen hizmetler;

 

 1. Kalitatif Analiz
 2. Kantitatif Analiz

 

 • ICP-OES CİHAZI’ nda verilen hizmetler;

 

 1. Kantitatif element analizi
 2. Hg analizi – Hidrür sistemi

 

 • ED-XRF CİHAZI’ nda verilen hizmetler;

 

 1. Numune kurutma ve presleme
 2. Yarı Kantitatif XRF Analizi
 3. Eritiş ile numune hazırlama

 

 • TOPLAM ORGANİK KARBON CİHAZI’ nda verilen hizmetler;

 

 1. Toplam organik karbon
 2. Toplam azot

 

 • SEM CİHAZI’ nda verilen hizmetler;

 

 1. SEM görüntü inceleme         
 2. EDS spektrumu
 3. SEM görüntü inceleme + EDS Spektrum + Mapping
 4. Kritik Nokta Kurutucu
 5. Karbon/Altın kaplama
 6. Numune zımparalama ve parlatma
 

 

 • XRD CİHAZI’ nda verilen hizmetler;

 

 1. X-ışını Kırınım Deseni Çekimi ve kalitatif analiz
 2. Yüksek Sıcaklık Kırınım Deseni Analizi
 3. Numune hazırlama
 4. Kalitatif böbrek taşı analizi

 

 • BET CİHAZI’ nda verilen hizmetler;

 

 1. Tek Noktalı BET Analizi
 2. Çok Noktalı BET Analizi

 

 

 

 • CİVALI POROZİMETRE Cihazı’ nda verilen hizmetler;

 

 1. Düşük Basınç
 2. Yüksek Basınç
 3. Toplam Porozite Ölçümü

 

 • İNCE FİLM KAPLAMA SİSTEMİ’ nde verilen hizmetler;

 

 1. Termal Buharlaştırıcı
 2. RF Sputtering
 3. DC Sputtering

 

 • ZETASİZER NANO ZSP (Partikül Boyutu ve Zeta Potansiyel Ölçümü) SİSTEMİ’ nde verilen hizmetler;

 

 1. Zeta Potansiyel Ölçümü (3,8 nm-100µm)
 2. İzoelektrik Nokta Belirleme
 3. "Partikül Boyutu Ölçümü (0,3nm-10µm)"

 

 • ELEMENTEL ANALİZ CİHAZI’ nda verilen hizmetler;

 

 1. C,H,N,S Analizi

 

 • LİYOFİLİZATÖR CİHAZI’ nda verilen hizmetler;

 

 1. Numunelerin dondurularak kurutulması
 

 

 • UV- VISIBLE SPEKTROFOTOMETRESİ CİHAZI’nda verilen hizmetler;

 

 1. Sentezlenen bileşiklerin fotofiziksel özelliklerinin incelenmesi

 

 • SAF SU CİHAZI’nda verilen hizmetler;

 

 1. Saf su eldesi
 2. Ultra saf su eldesi

 

 • MİKROPLAKA OKUYUCU SİSTEMİ’nde verilen hizmetler;

 

 1. UV ve görünür bölgede numunelerin fotofiziksel özelliklerinin incelenmesi

 

 • SOĞUTMALI SANTRİFÜJ Cihazı’nda verilen hizmetler;

 

 1. Sıvı örneklerin sıcaklık kontrollü olarak santrifüj edilmesi

 

 • BAL LABARATUVARIMIZDA verilen hizmetler;

 

 1. Polen sayımı ve polen tür tayini
 2. Nişasta tayini
 3. Nem tayini
 4. Prolin
 5. Diastaz
 6. HMF
 7. Şeker(Fruktoz, Glukoz, Sükroz)