Doküman No
MRLAB.LS.0002
Yayın Tarihi
09.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

Tablo 1. NMR CİHAZI ANALİZ FİYATLARI

ANALİZ

RTEÜ

(TL)

DİĞER ÜNİVERSİTE (TL)

DİĞER KURULUŞ

(TL)

1H (Proton)

30

35

45

13C (3 saat)

40

45

60

1H + 13C

55

60

80

1H + APT

55

60

80

D2O Exchange

30

35

45

APT

40

45

60

DEPT

40

45

60

*Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi personeli için DMSO D6, CDCl3 ve D2O çözücüleri ile hazırlanan numunelerde, numune araştırmacı tarafından hazırlandığı takdirde analiz ücretinden numune başına 15 TL düşülecektir.

 

Tablo 2. LC-MS/MS CİHAZI ANALİZ FİYATLARI

ANALİZ

RTEÜ

(TL)

DİĞER ÜNİVERSİTE (TL)

DİĞER KURULUŞ

(TL)

Full Scan mod ile MS Analizi / Kalitatif

20

25

30

Full Scan mod ile MS/MS Analizi / Kalitatif

25

30

40

LC-MS Analizi

25

30

40

LC-MS/MS Analizi

30

35

45

HPLC-UV Tek Analiz

20

25

30

*Yöntemine göre kullanılacak kolon ve sarf temin edilmelidir. Metot geliştirme ve validasyonu için laboratuvar müdürlüğümüz ile görüşünüz.

 

Tablo 3. GC-MS CİHAZI ANALİZ FİYATLARI

ANALİZ

RTEÜ

(TL)

DİĞER ÜNİVERSİTE (TL)

DİĞER KURULUŞ

(TL)

Kalitatif Analiz

50

55

75

Kantitatif Analiz

75

80

115

*Yöntemine göre kullanılacak kolon ve sarf temin edilmelidir. Metot geliştirme ve validasyonu için laboratuvar müdürlüğümüz ile görüşünüz.

 

 

Tablo 4. ICP-OES CİHAZI ANALİZ FİYATLARI

ANALİZ

RTEÜ

(TL)

DİĞER ÜNİVERSİTE (TL)

DİĞER KURULUŞ

(TL)

Kantitatif element analizi (10 element için)

35

40

60

İlave her element için

5

5

5

Hg analizi – Hidrür sistemi

35

40

60

* Ölçümü yapılabilen elementler (Al,B,Ba,Bi,Ca,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Ga,In,K,Li,Mg,Mn,Na,Ni,Pb,Sr,Tl,Zn)

Numune sayısı en az 15 olmalıdır. Bu sayının altındaki numunelerde birim fiyat iki ile çarpılır.

Numuneler 3 tekrarlı olarak ölçülecektir.

 

Tablo 5. ED-XRF CİHAZI ANALİZ FİYATLARI

ANALİZ

RTEÜ

(TL)

DİĞER ÜNİVERSİTE (TL)

DİĞER KURULUŞ

(TL)

Numune kurutma ve presleme

20

25

30

Yarı Kantitatif XRF Analizi (Na-U arası bütün elementler taranır.)

30

35

45

*Fiyatlarımız tek okuma için geçerlidir.

 

Tablo 6. TOPLAM ORGANİK KARBON CİHAZI ANALİZ FİYATLARI

ANALİZ

RTEÜ (TL)

DİĞER ÜNİVERSİTE (TL)

DİĞER KURULUŞ(TL)

Toplam organik karbon

40

45

60

Toplam azot

40

45

60

 

 

 

Tablo 7. SEM CİHAZI ANALİZ FİYATLARI

ANALİZ

RTEÜ

(TL)

DİĞER ÜNİVERSİTE (TL)

DİĞER KURULUŞ

(TL)

SEM görüntü inceleme (1 örnek/1 saat)

40

45

60

EDS spektrumu

40

45

60

SEM görüntü inceleme + EDS Spektrum + Mapping (1 örnek/1 saat)

60

65

90

Kritik Nokta Kurutucu

20 /numune

25

30

Karbon/Altın kaplama(1 dak)

20 /(1-7 numune)

25

30

 

Tablo 8. XRD CİHAZI ANALİZ FİYATLARI

ANALİZ

RTEÜ

(TL)

DİĞER ÜNİVERSİTE (TL)

DİĞER KURULUŞ

(TL)

X-ışını Kırınım Deseni Çekimi ve kalitatif analiz*

30

35

45

Numune Hazırlama

20

25

30

Yüksek Sıcaklık Kırınım Deseni Analizi**

250

300

350

*Bir saati geçen ölçümler için ilave % 50 fiyat uygulaması yapılır.

*Analizi yapılacak örnekler öğütülmüş toz halinde veya levha şeklinde hazırlanmalıdır. Bu şekilde hazırlanmamış örnekler için numune hazırlama ücreti alınır.

*Toz, ince film, bulk numuneleri içindir.

** 5 saati aşan ölçümler için her saat başına %15 ilave ücret talep edilecektir.

** Analizi yapılacak olan numunenin erime sıcaklığı imzalı bir belge ile gönderilmesi gerekmektedir.

 

Tablo 9. BET CİHAZI ANALİZ FİYATLARI

ANALİZ

RTEÜ

(TL)

DİĞER ÜNİVERSİTE (TL)

DİĞER KURULUŞ

(TL)

Tek Noktalı BET Analizi

20

25

30

Çok Noktalı BET Analizi

40

45

60

*8 Saati aşan analizlerde, birim analiz fiyatı üzerinden aşan her saat için 10 TL ek ücret talep edilecektir.

 

 

 

Tablo 10. CİVALI POROZİMETRE ANALİZ FİYATLARI

ANALİZ

RTEÜ

(TL)

DİĞER ÜNİVERSİTE (TL)

DİĞER KURULUŞ

(TL)

Düşük Basınç

40

45

60

Yüksek Basınç

50

55

75

Toplam Porozite Ölçümü

60

65

90

*8 Saati aşan analizlerde, birim analiz fiyatı üzerinden aşan her saat için 10 TL ek ücret talep edilecektir.

 

Tablo 11. LSC ANALİZ FİYATLARI

ANALİZ

RTEÜ

(TL)

DİĞER ÜNİVERSİTE (TL)

DİĞER KURULUŞ

(TL)

Sularda trityum radyoaktif izotop ölçümü

10

15

15

*Numune zenginleştirme işlemleri laboratuvarımızda yapılmamaktadır.

 

Tablo 12. İNCE FİLM KAPLAMA SİSTEMİ FİYATLARI

ANALİZ

RTEÜ

(TL)

DİĞER ÜNİVERSİTE (TL)

DİĞER KURULUŞ

(TL)

Termal Buharlaştırıcı

40

45

60

RF Sputtering

40

45

60

DC Sputtering

40

45

60

*Hedef malzeme ve altlıklar filmleri ürettirecek araştırmacıya aittir.

 

Tablo 13. LAZER GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ / Typhoon FLA9500

ANALİZ

RTEÜ

(TL)

DİĞER ÜNİVERSİTE (TL)

DİĞER KURULUŞ

(TL)

Yalnız tarama

5 TL/tek bir tarama

10 TL/tek bir tarama

25 TL/tek bir tarama

Jel hazırlama, tüm ebatlar için

400 TL/tek bir jel

405 TL/tek bir jel

600 TL/tek bir jel

Jel yürütme, tüm ebatlar için

400 TL/tek bir jel

405 TL/tek bir jel

600 TL/tek bir jel

*Jel hazırlama ve yürütmede tüm kimyasal malzeme ve iş gücü merkezimize aittir. Dışarıdan sadece hazır jel taramak için kabul edilmektedir.

 

 

Tablo 14. REAL TIME PCR / CFX96

ANALİZ

RTEÜ

(TL)

DİĞER ÜNİVERSİTE (TL)

DİĞER KURULUŞ

(TL)

Tüm uygulamalar

10 TL/tek kullanım

15 TL/tek kullanım

25 TL/tek kullanım

*Reaksiyonlar kullanıcı tarafından hazırlanacaktır.

 

Tablo 15. ZETASİZER NANO ZSP (Partikül Boyutu ve Zeta Potansiyel Ölçümü)

ANALİZ

RTEÜ

(TL)

DİĞER ÜNİVERSİTE (TL)

DİĞER KURULUŞ

(TL)

Zeta Potansiyel Ölçümü (3,8 nm-100µm)

15 TL/Adet

20 TL/Adet

35 TL/Adet

İzoelektrik Nokta Belirleme

25 TL/Adet

30 TL/Adet

45 TL/Adet

Partikül Boyutu Ölçümü (0,3nm-10µm)

20 TL/Adet

25 TL/Adet

40 TL/Adet

 

Tablo 16. ELEMENTEL ANALİZ

ANALİZ

RTEÜ

(TL)

DİĞER ÜNİVERSİTE (TL)

DİĞER KURULUŞ

(TL)

C,H,N,S

20

25

35

 *FİYATLARIMIZA KDV DAHİL DEĞİLDİR.