Döküman No
MRLAB.LS.0003
Yayın Tarihi
09.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

 

CİHAZLAR

ASIL KULLANICI

1.YEDEK KULLANICI

2.YEDEK KULLANICI

NMR-Nükleer Manyetik Rezonans

Adem Demir

 

 

SEM-Görüntüleme Sistemi

Murat Şirin

Tuğba Bayazıt

 

XRD-X Işınları Kırınım Deseni

Tuğba Bayazıt

Esra Demir

Murat Şirin

GC-MS Gaz Kromatografisi

Esra Demir

Adem Demir

 

HPLC-RID-Sıvı Kromatografisi

Esra Demir

Adem Demir

 

HPLC-UV- Sıvı Kromatografisi

Adem Demir

Esra Demir

 

Elementel Analiz

Esra Demir

Soner Tokçalar

 

BET- Yüzey Alanı Karekterizasyonu

Soner Tokçalar

Murat Şirin

 

Civalı Porozimetre

Soner Tokçalar

Murat Şirin

 

Zeta Sizer

Murat Şirin

Tuğba Bayazıt

 

TOC- Toplam Organik Karbon

Esra Demir

Adem Demir

Murat Şirin

ICP-OES

Tuğba Bayazıt

Esra Demir

Murat Şirin

Mikrodalga Parçalama Sistemi

Tuğba Bayazıt

Murat Şirin

 

MS

Adem Demir

Esra Demir

 

Floresans Spektrofotometresi

Adem Demir

Esra Demir

 

Eritiş Cihazı

Murat Şirin

Tuğba Bayazıt

 

Ultra Saf Su Sistemi

Murat Şirin

Soner Tokçalar

Tuğba Bayazıt

Liyofilizatör

Soner Tokçalar

Tuğba Bayazıt

Adem Demir

İnce Film Kaplama Sistemi

Soner Tokçalar

Murat Şirin

 

Mikroplaka Okuyucu

Soner Tokçalar

Adem Demir

 

XRF- X Işınları Çekimi

Murat Şirin

Soner Tokçalar

Tuğba Bayazıt

 

Öğr. Gör. Esra DEMİR

 1. Analiz performans formlarının takibi,

 2. Analiz ücretlerinin ve ödemelerinin takibi,

 3. Laboratuvara misafir olarak gelen araştırmacılara ilgili formların doldurtulması ve giriş kartlarının takibi,

 4. Laboratuvarda ihtiyaç duyulan sarf ve demirbaşların, hizmet alımlarının listelenmesi ve takibi,

 

Öğr. Gör. Tuğba BAYAZIT

 1. Laboratuvara misafir olarak gelen araştırmacılara ilgili formların doldurtulması ve giriş kartlarının takibi,

 2. Laboratuvarda ihtiyaç duyulan sarf ve demirbaşların, hizmet alımlarının listelenmesi ve takibi,

 3. Analiz performans formlarının takibi,

 4. Analiz ücretlerinin ve ödemelerinin takibi,

 5. Bütün laboratuvarların ve ofislerin genel düzeni ve temizliğinin kontrol ve takip edilmesi,

 

Öğr. Gör. Soner TOKÇALAR

 1. Sıvı azot alımı işinde devarların dolumuna eşlik edilmesi ve laboratuarlara ulaştırılması,

 2. Sıvı helyum alımının organize edilmesi gerekli işlemlerin takibi ve dolumuna eşlik edilmesi,

 3. Laboratuvara misafir olarak gelen araştırmacılara ilgili formların doldurtulması ve giriş kartlarının takibi,

 

Öğr. Gör. Murat ŞİRİN

 1. Sıvı azot temininin planlanması, organizasyonunun yürütülmesi, dolum işne eşlik edilmesi ve sıvı azot devarlarının laboratuvarlara ulaştırılması,

 2. Bütün laboratuvarların ve ofislerin genel düzeni ve temizliğinin kontrol ve takip edilmesi,

 3. Laboratuvara misafir olarak gelen araştırmacılara ilgili formların doldurtulması ve giriş kartlarının takibi,

 4. Laboratuvarda ihtiyaç duyulan sarf ve demirbaşların, hizmet alımlarının listelenmesi ve takibi,

 

Öğr. Gör. Adem DEMİR

 1. Sıvı azot temininin planlanması, organizasyonunun yürütülmesi, dolum işine eşlik edilmesi ve sıvı azot devarlarının laboratuvarlara ulaştırılması,

 2. Sıvı helyum alımının organize edilmesi gerekli işlemlerin takibi ve dolumuna eşlik edilmesi,

 3. Laboratuvara misafir olarak gelen araştırmacılara ilgili formların doldurtulması ve giriş kartlarının takibi,