Doküman No
TÖMER.GT. 0001
Yayın Tarihi
17.10.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

1.Birimi

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezin

2.Kadro unvanı

Öğr. Gör.

3.Görev unvanı

Merkez Müdür Yardımcısı

4.Bağlı bulunduğu amir

Merkez Müdürü

 

 

 

 

 

 

5.Görev yetki ve sorumlulukları

  1. Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde yürütülen çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesi, yapılan etkinliklerin gözetim ve denetiminin yapılması, öğretim süreçlerinin takibi ve merkeze ihtiyaç duyulan malzemelerin tedarik sürecinin takibi ve alınmasını koordine etmek.

  2. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve kontrol yönetim sistemi dökümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

  3. bağlı bulunduğu amir ve birim amiri tarafından Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin süreçleri ile ilgili sözlü ve yazılı olarak verilen iş veya işlemleri yapmak.

  4. Müdürün bulunmadığı zamanlarda yerine vekalet etmek