Doküman No
RTEÜ.GT. 0027
Yayın Tarihi
06.10.2020
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
KYS Çalışma Grubu
Onaylayan
Kalite Koordinatörü

1. Birimi

Akademik ve İdari Birimler

2. Kadro Unvanı

Genel Sekreter / Dekan / Müdür / Daire Başkanı

3. Görev Unvanı

Harcama Yetkilisi Mutemedi

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Rektör / Genel Sekreter

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  1. Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde kesin ödeme öncesi avans veya kredi olarak ön ödeme yapmak üzere avans ve kredi çekmek, gerekli harcama belgelerini hazırlayarak ödemeyi gerçekleştirmek ve aldığı avans veya krediyi kapatmak.

  2. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

  3. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

1. Birimi

Akademik ve İdari Birimler

2. Kadro Unvanı

Genel Sekreter / Dekan / Müdür / Daire Başkanı

3. Görev Unvanı

Harcama Yetkilisi Mutemedi

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Rektör / Genel Sekreter

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  1. Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde kesin ödeme öncesi avans veya kredi olarak ön ödeme yapmak üzere avans ve kredi çekmek, gerekli harcama belgelerini hazırlayarak ödemeyi gerçekleştirmek ve aldığı avans veya krediyi kapatmak.

  2. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

  3. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.