Döküman No
RTEÜ.HD. 0002
Yayın Tarihi
19.11.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Kalite Komisyonu
Onaylayan
Rektör

1.EĞİTİM ÖĞRETİM

Prosesin Adı

1. 2-Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Prosesi

Prosesin sahipleri

Dekanlar, Müdürler, Bölüm Başkanları, Öğrenci İşleri Daire Başkanı, Kalite Koordinatörü

Prosesin Girdileri

Paydaş talepleri, İstihdam ihtiyacı, Sektör talebi, Teknolojik gelişmeler, YÖK kararları, Stratejik hedefler, vb.

Prosesin Çıktıları

İşgücü piyasasının ihtiyacına uygun öğrenci

Prosesin Kaynakları

İnsan Kaynakları, Bütçe, Alt yapı, Zaman, vb.

İlişkili Prosesler

Programların Tasarımı, Onayı, Sürekli izlenmesi ve Güncellenmesi Prosesi

HEDEFLER

Sorumlu Birimler

H.1

Geri bildirimleri takip eden en geç 3 iş gününde işleme almak.

Kalite Koordinatörlüğü,

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Akademik Birimler

H.2

Düzeltici faaliyet formu düzenlenmesi gerektirmeyen geri bildirimleri 7 iş günü içerisinde çözümlemek

H.3

Düzeltici faaliyet formu düzenlenmesi gereken geri bildirimleri 30 iş günü içerisinde çözümlemek

H.4

Yıllık geri bildirim yanıtlanma oranını %70 oranında gerçekleştirmek

H.5

Aynı paydaştan aynı konuda gelen şikayet tekrar sayısını 2’nin altında tutmak.

H.6

Geri bildirimlere yönelik memnuniyet düzeyini %80’in üzerinde tutmak.