Doküman No
RTEÜ.HD. 0006
Yayın Tarihi
19.11.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Kalite Komisyonu
Onaylayan
Rektör

2- ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE TOPLUMA HİZMET

Prosesin Adı

2.2- Araştırma Performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi

Prosesin sahipleri

Sorumlu Rektör Yardımcısı, Dekanlar, Müdürler, TTO ve BAP Koordinatörü

Prosesin Girdileri

Akademik personel, Cihaz ve Ekipman, Laboratuvar

Prosesin Çıktıları

Eğitim, Sertifika, Proje, Patent, Yayın, Kılavuz, Rapor

Prosesin Kaynakları

Bütçe, Laboratuvar, Cihaz, Zaman ve İnsan

İlişkili Prosesler

Araştırma kaynakları ve hedefleri

HEDEFLER

Sorumlu Birimler

H.1

Geri bildirimleri takip eden en geç 3 iş gününde işleme almak.

Rektörlük, Kalite Koordinatörlüğü,

Akademik Birimler, BAP, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, TTO

H.2

Düzeltici faaliyet formu düzenlenmesi gerektirmeyen geri bildirimleri 7 iş günü içerisinde çözümlemek

H.3

Düzeltici faaliyet formu düzenlenmesi gereken geri bildirimleri 30 iş günü içerisinde çözümlemek

H.4

Yıllık geri bildirim yanıtlanma oranını %70 oranında gerçekleştirmek

H.5

Aynı paydaştan aynı konuda gelen şikayet tekrar sayısını 2’nin altında tutmak.

H.6

Geri bildirimlere yönelik memnuniyet düzeyini %80’in üzerinde tutmak.