Döküman No
RTEÜ.HD. 0008
Yayın Tarihi
19.11.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Kalite Komisyonu
Onaylayan
Rektör

3- YÖNETİM, İDARİ VE DESTEK PROSESİ

Prosesin Adı

3.2- Kurum dışından tedarik edilen hizmetler, bilgi yönetim sistemi ve kaynakların yönetimi

Prosesin sahipleri

Rektör ve tüm birim amirleri

Prosesin Girdileri

Personel, mal, hizmet, anket

Prosesin Çıktıları

Yazılım, Anket sonucu, Rapor, Şartnameler

Prosesin Kaynakları

Bütçe, , Zaman, Personel

İlişkili Prosesler

Yönetimin Etkinliği, Birimlerin Yapısı ve Destek Hizmetleri

HEDEFLER

Sorumlu Birimler

H.1

Geri bildirimleri takip eden en geç 3 iş gününde işleme almak.

Tüm Birimler

H.2

Düzeltici faaliyet formu düzenlenmesi gerektirmeyen geri bildirimleri 7 iş günü içerisinde çözümlemek

H.3

Düzeltici faaliyet formu düzenlenmesi gereken geri bildirimleri 30 iş günü içerisinde çözümlemek

H.4

Yıllık geri bildirim yanıtlanma oranını %70 oranında gerçekleştirmek

H.5

Aynı paydaştan aynı konuda gelen şikayet tekrar sayısını 2’nin altında tutmak.

H.6

Geri bildirimlere yönelik memnuniyet düzeyini %80’in üzerinde tutmak.