Döküman No
RTEÜ.HD. 0010
Yayın Tarihi
19.11.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Kalite Komisyonu
Onaylayan
Rektör

4- ÖLÇME VE İYİLEŞTİRME PROSESİ

Prosesin Adı

4.2- Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Prosesi

Prosesin sahipleri

Rektör, Kalite Koordinatörü, Kalite Komisyonu

Prosesin Girdileri

Tetkik planı, Tetkik duyuru yazısı, Tetkik görevlendirme yazıları, Tetkik dokümanları

Prosesin Çıktıları

Tetkik raporu, Tetkik dokümanları

Prosesin Kaynakları

Tetkikçiler, Zaman, Malzeme

İlişkili Prosesler

Paydaş Memnuniyeti Prosesi

HEDEFLER

Sorumlu Birimler

H.1

Geri bildirimleri takip eden en geç 3 iş gününde işleme almak.

Tüm Birimler

H.2

Düzeltici faaliyet formu düzenlenmesi gerektirmeyen geri bildirimleri 7 iş günü içerisinde çözümlemek

H.3

Düzeltici faaliyet formu düzenlenmesi gereken geri bildirimleri 30 iş günü içerisinde çözümlemek

H.4

Yıllık geri bildirim yanıtlanma oranını %70 oranında gerçekleştirmek

H.5

Aynı paydaştan aynı konuda gelen şikayet tekrar sayısını 2’nin altında tutmak.

H.6

Geri bildirimlere yönelik memnuniyet düzeyini %80’in üzerinde tutmak.