Doküman No
RTEÜ.HD. 0004
Yayın Tarihi
19.11.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Kalite Komisyonu
Onaylayan
Rektör

1.EĞİTİM ÖĞRETİM

Prosesin Adı

1.4-Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler Prosesi

Prosesin sahipleri

Sorumlu Rektör Yardımcısı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulama ve Araştırma

Merkezi Müdürü, Dış İlişkiler Koordinatörü

Prosesin Girdileri

Bütçe, Altyapı ve tesisler, Anketler, Öğrenci görüşleri

Prosesin Çıktıları

Düzenlenen etkinlik sayısı, Yapılan iyileştirme sayısı, Memnuniyet düzeyi, Topluluklara aktarılan mali destek miktarı

Prosesin Kaynakları

İnsan Kaynakları, Bütçe, Alt yapı, Zaman, vb.

İlişkili Prosesler

Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Prosesi

Gelişimi, Tanıma, Sertifikalandırma ve Eğitim Öğretim Kadrosu Prosesi

HEDEFLER

Sorumlu Birimler

H.1

Geri bildirimleri takip eden en geç 3 iş gününde işleme almak.

Kalite Koordinatörlüğü,

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,

Akademik Birimler

H.2

Düzeltici faaliyet formu düzenlenmesi gerektirmeyen geri bildirimleri 7 iş günü içerisinde çözümlemek

H.3

Düzeltici faaliyet formu düzenlenmesi gereken geri bildirimleri 30 iş günü içerisinde çözümlemek

H.4

Yıllık geri bildirim yanıtlanma oranını %70 oranında gerçekleştirmek

H.5

Aynı paydaştan aynı konuda gelen şikayet tekrar sayısını 2’nin altında tutmak.

H.6

Geri bildirimlere yönelik memnuniyet düzeyini %80’in üzerinde tutmak.