Döküman No
RTEÜ.HD. 0007
Yayın Tarihi
19.11.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Kalite Komisyonu
Onaylayan
Rektör

3- YÖNETİM, İDARİ VE DESTEK PROSESİ

Prosesin Adı

3.1-Yönetimin Etkinliği, Birimlerin Yapısı ve Destek Hizmetleri

Prosesin sahipleri

Akademik ve İdari Birim Yöneticileri

Prosesin Girdileri

Personel, makine - teçhizat, kanun, yönetmelik

Prosesin Çıktıları

Form, anket, yönerge, şema, süreç

Prosesin Kaynakları

Bütçe, , Zaman, Personel

İlişkili Prosesler

Tüm prosesler

HEDEFLER

Sorumlu Birimler

H.1

Geri bildirimleri takip eden en geç 3 iş gününde işleme almak.

Tüm Birimler

H.2

Düzeltici faaliyet formu düzenlenmesi gerektirmeyen geri bildirimleri 7 iş günü içerisinde çözümlemek

H.3

Düzeltici faaliyet formu düzenlenmesi gereken geri bildirimleri 30 iş günü içerisinde çözümlemek

H.4

Yıllık geri bildirim yanıtlanma oranını %70 oranında gerçekleştirmek

H.5

Aynı paydaştan aynı konuda gelen şikayet tekrar sayısını 2’nin altında tutmak.

H.6

Geri bildirimlere yönelik memnuniyet düzeyini %80’in üzerinde tutmak.