Doküman No
LEEGT. 0004
Yayın Tarihi
20.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Enstitü Sekreteri
Onaylayan
Müdür

1. Birimi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

2. Kadro Unvanı

Araştırma Görevlisi

3. Görev Unvanı

Araştırma Görevlisi

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Enstitü Sekreteri /Enstitü Müdürü / Müdür Yardımcısı

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  • Bağımlılıkla mücadele eylem planı ile ilgili çalışmaların yapılması

  • Enstitümüz Sosyal Bilgiler Dergisinde Editör Yardımcısı olarak işleyişi sürdürmek.

  • Engelli öğrenciler ile ilgili çalışmaların yapılması

  •  

  • Lisansüstü Programı öğrencilerinin tez savunması sonrasında tez kontrollerinin yapılmasını sürdürmek.

  • Enstitü Müdürünün Enstitü ile ilgili vereceği iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

  • Kalite çalışmalarının yürütülmesine yardımcı olmak.

  • Demirbaş ve diğer malzemelerin titizlikle kullanılmasını sağlamak.