Doküman No
LEEGT. 0007
Yayın Tarihi
25.01.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Enstitü Sekreteri
Onaylayan
Müdür

1. Birimi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

2. Kadro Unvanı

Şef

3. Görev Unvanı

Şef

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Enstitü Sekreteri /Enstitü Müdürü / Müdür Yardımcısı

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 • Enstitü Sekreteri olmadığı zamanlarda Enstitü Sekreterliğine vekâlet eder.

 • Enstitü Kurulu Kararlarının yazılması.

 • Enstitü Yönetim Kurulu Kararlarının yazılması.

 • Toplantılardan bir gün önce yazılan kararların sorumlu Müdür Yardımcısına kontrol amacıyla gönderilmesi.

 • Kararların son kontrolü yapıldıktan sonra toplantıda görüşülmek üzere Raportöre teslim edilmesi.

 • Toplantılardan sonra oluşturulan karar dosyasının son kontrolünü yaparak Enstitü Sekreterine bilgi vermek ve arşivlenmesini sağlamak.

 • Enstitü kalite kapsamındaki çalışmalarda gerekli iş ve işlemleri yapmak.

 • Enstitü personelinin özlük ve mali haklarla ile ilgili konuların takip edilmesini ve yapılmasını sağlar.

 • Giden Evrak (Yönetimce verilen gerekli yazışmaları yapmak)

 • Görev alanında karşılaştıkları herhangi bir uyumsuzluk veya sorunu amirlerine bildirir.

 • Personele ait yıllık izin listelerinin yapılmasını ve onaya sunulmasını sağlamak.

 • Yapılan temizlik işlerinin kontrolü.

 • Yıl sonu itibariyle saklanması, yok edilmesi ve arşive gönderilmesi gereken evrakın belirlenerek söz konusu işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak.

 • Demirbaş ve diğer malzemelerin titizlikle kullanılması.

 • İdarenin görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.