Doküman No
LEEGT. 0005
Yayın Tarihi
20.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Enstitü Sekreteri
Onaylayan
Müdür

1. Birimi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

2. Kadro Unvanı

Sürekli İşçi

3. Görev Unvanı

Sürekli İşçi

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Enstitü Sekreteri

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  • Müdüre gelen görüşme taleplerini müdürün müsaitlik durumuna göre müdüre yönlendirmek ya da müsait zamanda dönülmek üzere not etmek.

  • Görev alanındaki temizlik faaliyetlerini yapmak.

  •  Görev alanında bulunan idari yöneticilerin çalışma odalarının temizliklerini yapmak.

  • Kendisine teslim edilen anahtarların sorumluluğunu taşımak, amirin bilgisi dışında kimseye vermemek.

  • Kullanılan temizlik araç, gereç ve ekipmanların temizlik ve bakım onarımlarını yapmak,  bunları uygun şekilde muhafaza etmek.

  • Demirbaş ve diğer malzemeleri titizlikle kullanmak.

  • Gelen postaların tasnifini yapmak ve kargolarla ilgili kişileri bilgilendirmek.

  • İdari yöneticilere çay vb. ikramlar yapmak, birime gelen misafirleri ağırlamak.

  • Akademik ve idari personele çay vb. ikramlar yapmak, birime gelen misafirleri ağırlamak.

  • İdarenin vereceği diğer işleri yapmak.