Doküman No
SEMER.GT. 0001
Yayın Tarihi
02.11.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Birimi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2.Kadro unvanı

Bilgisayar İşletmeni

3.Görev unvanı

Bilgisayar İşletmeni

4.Bağlı bulunduğu amir

Doç. Dr. Adem BELDAĞ

5.Görev yetki ve sorumlulukları

  1. Gelen Evrak işlemleri
  2. Gelen- Giden Yazı İşleri
  3. Resmi yazıların zimmetle teslimi ve postalama işlemlerini yapmak
  4. Taşınır Çıkış (Devretme) İşlemleri
  5. Taşınır Giriş (Bağış-Yardım Alma) İşlemleri
  6. Taşınır Giriş (Devir Alma) İşlemleri
  7. Yıllık izin işlemlerini ve takibini yapmak