Doküman No
SEMER.GT. 0002
Yayın Tarihi
02.11.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Birimi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2.Kadro unvanı

İşçi

3.Görev unvanı

İşçi

4.Bağlı bulunduğu amir

Doç. Dr. Adem BELDAĞ

5.Görev yetki ve sorumlulukları

  1. Tüm kullanım alanlarını temizleyip düzenlemek ve kuru zeminleri paspaslamak.
  2. Kattaki tuvaletlerin lavabo, fayans, mermer, kurna, evye ile aynalarını, dezenfekte etmek, yıkamak ve çöp kovasını boşaltmak.
  3. Yönetim odalarında yer alan büro malzemelerinin (Büro Masaları, Dosya
  4. Dolapları, Bilgisayarlar, yazıcılar, telefonlar, çiçekler vb.) tozlarını almak, odaları havalandırmak ve çöp kovalarını boşaltmak.
  5. Tüm odalarda çöp kovalarını boşaltmak ve çöp depolama alanına götürmek.
  6. Giriş alanı, merdivenler ve korkulukları silmek, paspaslamak ve düzenli tutulmasını sağlamak