Doküman No
BİDB.GT.0001
Yayın Tarihi
09.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1. Birimi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

2. Kadro Unvanı

Öğr. Gör./ Mühendis / Tekniker / Teknisyen

3. Görev Unvanı

Donanım Birimi

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Daire Başkanı/ Şube Müdürü

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

  1. Üniversite genelinde çalışan bilgisayar, yazıcı, projeksiyon ve bunlara benzer cihazların bakım onarımını gerçekleştirmek.

  2. Üniversitemizde kullanılan cihazlara lisanslı programların kurulumu yapmak.

  3. Elektronik imza ile ilgili sorunların çözümünde yardımcı olmak.

  4. Personel ve öğrenci kimlik kartlarının basımını yapmak.

  5. Turnike, hgs ve bina girişlerindeki manyetik kilit kullanılan birimlere ilgili verilerin gönderimini sağlamak.