Döküman No
BİDB.GT.0002
Yayın Tarihi
09.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1. Birimi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

2. Kadro Unvanı

Öğr. Gör./ Mühendis / Tekniker / Teknisyen

3. Görev Unvanı

Ağ (Network) Birimi

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Daire Başkanı/ Şube Müdürü

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

  1. Üniversite genelinde ağ sisteminin çalışmasını sağlamak ve kontrol etmek

  2. Güvenlik duvarı ve antivirüs sistemlerini yönetmek

  3. Üniversitemiz mevcut sistem odasının güvenliğini ve bakım onarımını takip etmek.

  4. Ağ alt yapış ile ilgili cihazların bakım onarım ve gerekliyse yenilenmesi işlemlerini takip etmek

  5. Sistem odasında çalışan sunucuların uygulamaların çalışabilmesi için uygun hale getirilmesini sağlamak.