Doküman No
BİDB.GT.0003
Yayın Tarihi
09.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1. Birimi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

2. Kadro Unvanı

Öğr. Gör./ Mühendis / Tekniker / Teknisyen

3. Görev Unvanı

Yazılım Birimi

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Daire Başkanı/ Şube Müdürü

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

  1. E-kampus projesi kapsamında gerekli isteklerin tespit edilmesi, ilgili tasarımların yapılması, gerekli durumlarda ilgili firmalar ile görüşüp düzeltmelerin yapılmasını sağlamak.

  2. Sorumlu olduğu yazılımları test etmek.

  3. İhtiyaçların analizi, yaparak yeni yazılımlar geliştirmek.

  4. Birim web sayfaları için eğitim ve destek vermek.

  5. Üniversitemizde kullanılan elektronik posta hesaplarını yönetmek

  6. Stajyer öğrenciler ilgili bilgi beceri testlerini yapmak ve eğitimlerine katkıda bulunmak.