Doküman No
MMF.LS.0007
Yayın Tarihi
02.09.2019
Revizyon Tarihi
27.10.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

SIRA
NO

CİHAZ ADI (MARKA-MODEL)

SİCİL NO

DURUMU

KALİBRASYON BİLGİLERİ

BULUNDUĞU YER/BÖLÜM

TEDARİKÇİ

SORUMLUSU

Kalibrasyon

Son Kalibrasyon
Tarihi

Bir Sonraki Kalibrasyon
Tarihi

Yer

Bölüm

Firma/Kişi

E-mail

Telefon

1

Araştırma Mikroskobu

 

 

 Çalışıyor

 

 Kalibrasyon yapılmadı

 

Mikroskop Lab.

Jeoloji Mühendisliği

İncekaralar

incekara@incekara.com.tr

0312 295 25 25

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz DEMİR

2

Binoküler Mikroskop

 

 

 Çalışıyor

 

 Kalibrasyon yapılmadı

 

Mikroskop Lab.

Jeoloji Mühendisliği

İncekaralar

incekara@incekara.com.tr

0312 295 25 25

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz DEMİR

3

Sıvı Kapanım Ünitesi

 

 

 Çalışıyor

 

 Kalibrasyon yapılmadı

 

Mikroskop Lab.

Jeoloji Mühendisliği

İncekaralar

incekara@incekara.com.tr

0312 295 25 25

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz DEMİR