Doküman No
MMF.LS.0026
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
27.10.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

SIRA
NO

CİHAZ ADI (MARKA-MODEL)

DURUMU

KALİBRASYON BİLGİLERİ

TEDARİKÇİ

Kalibrasyon

Son Kalibrasyon
Tarihi

Bir Sonraki Kalibrasyon
Tarihi

Firma/Kişi

E-mail

Telefon

1

 Ultrasonik muayene cihazı (Starmans)

 Çalışıyor

 

 Kalibrasyon yapılmadı

 

 

 

 

2

 Seri/paralel santrifüj pompa eğitim seti (Deneysan)

 Çalışıyor

 

 Kalibrasyon yapılmadı

 

 

 

 

3

 Akış kontrol eğiitim seti (OGEN)

 Çalışıyor

 

 Kalibrasyon yapılmadı

 

 

 

 

4

 Basınç kayıpları eğitim seti (KZ Mekatronik)

 Çalışıyor

 

 Kalibrasyon yapılmadı

 

 

 

 

5

 Çok amaçlı soğutma eğitim seti (KZ Mekatronik)

 Çalışıyor

 

 Kalibrasyon yapılmadı

 

 

 

 

6

 Evaporatif soğutma eğitim seti (OGEN)

 Çalışıyor

 

 Kalibrasyon yapılmadı

 

 

 

 

7

 Çoklu ısı değiştirici eğitim setii (Deneysan)

 Çalışıyor

 

 Kalibrasyon yapılmadı

 

 

 

 

8

 Doğal ve zorlanmış ısı transferi eğitim seti (Deneysan)

 Çalışıyor

 

 Kalibrasyon yapılmadı

 

 

 

 

9

 Termal iletkenlik (sıvı ve gaz) eğitim seti (Deneysan)

 Çalışıyor

 

 Kalibrasyon yapılmadı

 

 

 

 

10

 Geri ısı kazanımlı klima santral eğitim seti (Deneysan)

 Çalışıyor

 

 Kalibrasyon yapılmadı

 

 

 

 

11

Soğuk depo deney seti (KZ Mekatronik)

Çalışıyor

 

 Kalibrasyon yapılmadı

 

 

 

 

12

Pelton türbini eğitim seti (Deneysan)

Çalışıyor

 

 Kalibrasyon yapılmadı

 

 

 

 

13

Francis türbini eğitim seti (Deneysan)

Çalışıyor

 

 Kalibrasyon yapılmadı

 

 

 

 

14

Bernoulli deneyi eğitim seti (Deneysan)

Çalışıyor

 

 Kalibrasyon yapılmadı

 

 

 

 

15

Nexa 1200 Pem yakıt pili (Heliocentris)

Çalışıyor

 

 Kalibrasyon yapılmadı

 

 

 

 

16

Vakum altında ark ergitme cihazı (Edmund Bühler)

Çalışıyor

 

 Kalibrasyon yapılmadı

 

 

 

 

17

İndüksiyonlu ergitme ocağı (İndemak)

Çalışıyor

 

 Kalibrasyon yapılmadı

 

 

 

 

18

Isıl işlem fırını (Protherm)

Çalışıyor

 

 Kalibrasyon yapılmadı

 

 

 

 

19

Sertlik ölçüm cihazı (Qpix)

Çalışıyor

 

 Kalibrasyon yapılmadı

 

 

 

 

20

Sütunlu matkap tezgahı (Şahin)

Çalışıyor

 

 Kalibrasyon yapılmadı

 

 

 

 

21

Universal freze tezgahı (Falco)

Çalışıyor

 

 Kalibrasyon yapılmadı

 

 

 

 

22

Universal torna (Falco)

Çalışıyor

 

 Kalibrasyon yapılmadı

 

 

 

 

23

Korozyon deney hücresi (İridyum Ultra)

Çalışıyor

 

 Kalibrasyon yapılmadı

 

 

 

 

24

Zımparalama-parlatma cihazı (Struers)

Çalışıyor

 

 Kalibrasyon yapılmadı

 

 

 

 

25

Işık mikroskobu (Nikon)

Çalışıyor

 

 Kalibrasyon yapılmadı

 

 

 

 

26

Tig ve Mig/Mag kaynak makinesi (Atikerweld)

Çalışıyor

 

 Kalibrasyon yapılmadı

 

 

 

 

27

Taş motoru (RTRMax)

Çalışıyor

 

 Kalibrasyon yapılmadı

 

 

 

 

28

Şerit testere (Optimum)

Çalışıyor

 

 Kalibrasyon yapılmadı

 

 

 

 

29

Sıcak bakalite alma cihazı (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde üretilmiştir.)

Çalışıyor

 

 Kalibrasyon yapılmadı