Doküman No
MMF.LS.0020
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
27.10.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Tablo kısaltmaları :                         

KKT     : Kuru Kimyevi Toz 

Co2     : Karbondioksit gazı

Kg       : Tüp içeriğinin ağırlığı, YSC’na ait kapasite miktarı

Tablo : 1

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesine ait Yangın Söndürme Cihazları Tablosu

S.N.

Bulunduğu Yer

Kg.

Tip

Adet

1

F BLOK 2. KAT KORİDOR

6

KKK

1

2

F BLOK 2. KAT KORİDOR

6

KKK

1

3

F BLOK 2. KAT FONKSİYONEL MALZEMELER ARAŞTIRMA LAB.

6

CO2

1

4

F BLOK 2. KAT F-208

6

KKK

1

5

F BLOK 1. KAT F-120 (İDEA-L İNOVASYON DİZAYN ANALİZ LAB

6

KKK

1

6

F BLOK 1. KAT F-120 (İDEA-L İNOVASYON DİZAYN ANALİZ LAB

6

CO2

1

7

F BLOK 1. KAT F-119

6

KKK

1

8

F BLOK 1. KAT F-119

6

EKO BİYOLOJİK

1

9

F BLOK 1. KAT KORİDOR

6

KKK

1

10

F BLOK 1. KAT KORİDOR

6

KKK

1

11

F BLOK 1. KAT KORİDOR

6

KKK

1

12

F BLOK 1. KAT KORİDOR

6

EKO BİYOLOJİK

1

13

F BLOK ZEMİN KAT KORİDOR

6

KKK

1

14

JEOLOJİ LAB

6

KKK

1

15

JEOLOJİ LAB

6

EKO BİYOLOJİK

1

16

ESM LAB. KORİDORU

6

KKK

1

17

ESM LAB.

6

KKK

1

18

ESM LAB.

6

CO2

1

19

ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ LAB.

6

EKO BİYOLOJİK

1

20

D BLOK 4. KAT KARİDOR

6

KKK

1

21

D BLOK 4. KAT KARİDOR

12

KKK

1

22

D BLOK 3. KAT KORİDOR

6

KKK

1

23

D BLOK 3. KAT KORİDOR

6

KKK

1

24

D BLOK 2. KAT KORİDOR

6

KKK

1

25

D BLOK 2. KAT KORİDOR( KONFERANS SALONU KORİDORU

6

KKK

1

26

D BLOK 1. KAT KORİDOR

6

KKK

1

27

D BLOK 1. KAT KORİDOR

6

KKK

1

28

D BLOK ZEMİN KAT KORİDOR

6

KKK

1

29

D BLOK ZEMİN KAT KORİDOR

6

EKO BİYOLOJİK

1

30

D BLOK 5. KAT KORİDOR

6

KKK

1

31

KOROZYON İNCELEME LAB.

6

KKK

1

32

KONFERANS SALONU

6

EKO BİYOLOJİK

1

33

KONFERANS SALONU

6

EKO BİYOLOJİK

1

34

İNCE FİLM LABORATUVARI

6

EKO BİYOLOJİK

1

35

MALZEME VE İMALAT

6

CO2

1

36

MALZEME VE İMALAT

6

CO2

1

37

ISI VE AKIŞKANLAR LABORATUVARI

12

HALOKARBONLU

1

38

DEPO

6

EKO BİYOLOJİK

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

toplam miktar (T1)

6

KKK

22

toplam miktar (T2)

12

KKK

1

toplam miktar (T3)

6

CO2

5

toplam miktar (T4)

6

EKO BİYOLOJİK

9

toplam miktar (T5)

12

HALOKARBONLU

1

Doğrulama için adetsel toplam (T1+T2+T3+T4+T5)

38