Doküman No
MMF.LS.0017
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
27.10.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

SIRA
NO

LABORATUVAR ADI

KAPI NO

DURUMU

BULUNDUĞU YER/BÖLÜM

SORUMLUSU

Yer

Bölüm

1

Beton Yüzeyde Elektriksel Özdirenç Cihazı

 

 Çalışıyor

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

İnşaat Müh.

Doç. Dr. İlker USTABAS

2

Otomatik Vikat Cihazı

 

 Çalışıyor

  Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

İnşaat Müh.

Doç. Dr. İlker USTABAS

3

Çimento Kalorimetresi

 

 Çalışıyor

  Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

İnşaat Müh.

Doç. Dr. İlker USTABAS

4

Langavant Calorimeter

 

 Çalışıyor

  Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

İnşaat Müh.

Doç. Dr. İlker USTABAS

5

Nem Tayin Terazisi

 

 Çalışıyor

  Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

İnşaat Müh.

Doç. Dr. İlker USTABAS

6

Otomatik Blaine Cihazı

 

 Çalışıyor

  Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

İnşaat Müh.

Doç. Dr. İlker USTABAS

7

Beton donma çözünme kabini

 

 Çalışıyor

  Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

İnşaat Müh.

Doç. Dr. İlker USTABAS