Döküman No
MMF.LS.0018
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
27.10.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

SIRA
NO

LABORATUVAR ADI

KAPI NO

DURUMU

BULUNDUĞU YER/BÖLÜM

SORUMLUSU

Yer

Bölüm

1

Enerji-Termodinamik Eğitim Öğretim Laboratuvarı

 D-Z03

 Çalışıyor

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Makine Müh.

Makine Mühendisliği

2

Makine Mühendisliği Laboratuvarı

 D-Z04

 Çalışıyor

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Makine Müh.

Makine Mühendisliği

3

Malzeme ve İmalat Laboratuvarı

Zemin Kat

 Çalışıyor

Fen Edebiyat Fakültesi

Makine Müh.

Dr. Öğr. Üyesi Ali Paşa Hekimoğlu

4

Mekanik Deneyler Laboratuvarı

Zemin Kat

 Çalışıyor

Fen Edebiyat Fakültesi

Makine Müh.

Dr. Öğr. Üyesi Ali Paşa Hekimoğlu

5

Talaşlı İmalat Laboratuvarı

Zemin Kat

 Çalışıyor

Fen Edebiyat Fakültesi

Makine Müh.

Dr. Öğr. Üyesi Şenol Bayraktar

6

Korozyon İnceleme ve Araştırma Laboratuvarı

 F-Z02

 Çalışıyor

Mühendislik  ve Mimarlık Fakültesi

Makine Müh.

Dr. Öğr. Üyesi Ali Paşa Hekimoğlu

7

İDEA-L İnovasyon Dizayn Analiz Laboratuvarı

 F-120

 Çalışıyor

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Makine Müh.

Prof. Dr. Adnan Midilli