Doküman No
MMF.LS.0027
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
27.10.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

SIRA
NO

CİHAZ ADI (MARKA-MODEL)

DURUMU

KALİBRASYON BİLGİLERİ

TEDARİKÇİ

Kalibrasyon

Son Kalibrasyon
Tarihi

Bir Sonraki Kalibrasyon
Tarihi

Firma/Kişi

E-mail

Telefon

1

KEITHLEY 3390 ARBİTRARY WAVEFORM GENERATOR

 Çalışıyor

 

 Kalibrasyon yapılmadı

 

NETES

netes@netes.com.tr

+90 (312) 436 28 88

2

 Stanford Research SR810 DSP Lock-In Amplifier

 Çalışıyor

 

 Kalibrasyon yapılmadı

 

 

 

 

3

 Tektronix MDO 3024

 Çalışıyor

 

 Kalibrasyon yapılmadı

 

NETES

netes@netes.com.tr

+90 (312) 436 28 88

4

 Sıcaklık Kontrolcüsü Lakeshore 335

 Çalışıyor

 

 Kalibrasyon yapılmadı

 

ZENOTEK

info@zenotek.com

+ 90 312 219 62 59

5

 Multimeter Keithley 6221-2182

 Çalışıyor

 

 Kalibrasyon yapılmadı

 

ZENOTEK

info@zenotek.com

+ 90 312 219 62 59

6

 Elektriksel direnç ölçüm sistemi

 Çalışıyor

 

 Kalibrasyon yapılmadı

 

ZENOTEK

info@zenotek.com

+ 90 312 219 62 59

7

 Hi-Cube Vakum sistemi

 Çalışıyor

 

 Kalibrasyon yapılmadı

 

ANKA Teknik

info@an-ka.com

+ 90 212 274 97 10

8

 Keithley 2010 Multimeter

 Çalışıyor

 

 Kalibrasyon yapılmadı

 

NETES

netes@netes.com.tr

+90 (312) 436 28 88

9

Hassas Terazi

Çalışıyor

 

 Kalibrasyon yapılmadı

 

NETES

netes@netes.com.tr

+90 (312) 436 28 88

10

SpinCoater

 Çalışıyor

 

 Kalibrasyon yapılmadı