Döküman No
MMF.LS.0012
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
27.10.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

SIRA
NO

LABORATUVAR ADI

KAPI NO

DURUMU

BULUNDUĞU YER/BÖLÜM

SORUMLUSU

Yer

Bölüm

1

Samsung Elektronik Laboratuvarı

 

 Çalışıyor

Fen Edebiyat Fakültesi 7. Kat

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Arş. Gör. Ebru ERGÜN

2

Samsung Mükemmelliyet Laboratuvarı

 

 Çalışıyor

Fen Edebiyat Fakültesi 7. Kat

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Arş. Gör. Doğan Can SAMUK

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10