Doküman No
MMF.LS.0019
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
27.10.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

SIRA
NO

LABORATUVAR ADI

KAPI NO

DURUMU

BULUNDUĞU YER/BÖLÜM

SORUMLUSU

Yer

Bölüm

1

 KEITHLEY 3390 ARBİTRARY WAVEFORM GENERATOR

  FMA 1

 Çalışıyor

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Müh.

Doç. Dr. E. YÜZÜAK

2

 Stanford ResearchSR810 DSP Lock-InAmplifier

  FMA 1

 Çalışıyor

 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Müh.

Doç. Dr. E. YÜZÜAK

3

 Tektronix MDO 3024

  FMA 1

 Çalışıyor

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Müh.

Doç. Dr. E. YÜZÜAK

4

 Sıcaklık Kontrolcusu Lakeshore 335

  FMA 1

 Çalışıyor

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Müh.

Doç. Dr. E. YÜZÜAK

5

  Multimeter Keithley 6221-2182

  FMA 1

 Çalışıyor

 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Müh.

Doç. Dr. E. YÜZÜAK

6

 Elektriksel direnç ölçüm sistemi

  FMA 1

 Çalışıyor

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Müh.

Doç. Dr. E. YÜZÜAK

7

 Hi-Cube Vakum sistemi

  FMA 1

 Çalışıyor

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Müh.

Doç. Dr. E. YÜZÜAK

8

 Keithley 2010 Multimeter

  FMA 1

 Çalışıyor

 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Müh.

Doç. Dr. E. YÜZÜAK

9

Hassas Terazi

  FMA 1

 Çalışıyor

 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Müh.

Doç. Dr. E. YÜZÜAK

10

Spincoater

  İnce film Lab.

 Çalışıyor

 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Müh.

Doç. Dr. E. F. KESKENLER