Doküman No
RTEÜ.PK.0004
Yayın Tarihi
18.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Kalite Koordinatörü
Onaylayan
Rektör
Prosesin Adı 1.4-Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler Prosesi
Prosesin Sahipleri Sorumlu Rektör Yardımcısı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Dış İlişkiler Koordinatörü
Prosesin Girdileri Bütçe, Altyapı ve tesisler, Anketler, Öğrenci görüşleri
Prosesin Çıktıları Düzenlenen etkinlik sayısı, Yapılan iyileştirme sayısı, Memnuniyet düzeyi, Topluluklara aktarılan mali destek miktarı
Prosesin Kaynakları İnsan Kaynakları, Bütçe, Alt yapı, Zaman, vb.
İlişkili Prosesler Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Prosesi                                                                      Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma, Sertifikalandırma ve Eğitim Öğretim Kadrosu Prosesi
HEDEFLER / EYLEMLER / GÖSTERGELER Sorumlu Birimler
H.1 Öğrencilerin kullanabileceği kaynakların etkin kullanımını geliştirmek Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı
    E.1.1 Öğrencilerin kullanacağı kaynaklarla (spor, hobi, araştırma, vb.) ilgili rehber hazırlanarak her yıl güncellenmesi
    E.1.2 Öğrencilerin kulanabileceği kaynaklarla ilgili bilgi ve yeniliklerin elektronik posta yolu ile duyurulması ve her dönem başında hatırlatılması
        G.1.1.1 Öğrencilerin  spor tesislerini kiralama süresi (saat)
        G.1.1.2 Hobi atölyelerinden faydalanan öğrenci sayısı
H.2 Öğrencilerin gelişimine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin öğrencilerin tercihi doğrultusunda geliştirmek ve çeşitlendirmek Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı
    E.2.1 Her dönem başında öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyet tercihleri hakkında görüş alınması (anket ,vb.) ve bu doğrultuda etkinlik yapılması
        G.2.1.1 Öğrencilerin tercihi doğrultusunda yapılan etkinlik sayısı
        G.2.1.2 Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerden memnun olma düzeyi    
H.3 Öğrencilere sunulan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerine ilişkin düzenlemeler geliştirmek Bilgi İşlem Daire Başkanlığı / Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulama ve Araştırma Merkezi
    E.3.1 Öğrencilerin sunulan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerine ilişkin doküman hazırlanması, her yıl güncellenmesi ve duyurulması
    E.3.2 Öğrencilerin sunulan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerine ilişkin online randevu sisteminin oluşturulması
        G.3.1.1 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinden faydalanan öğrenci sayısı
        G.3.1.2 Öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinden memnuniyet düzeyi
H.4 Özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (mülteciler, engelliler ve uluslararası öğrenciler) için mevcut düzenlemeleri geliştirmek Uluslararası İlişkiler Ofisi / Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı
    E.4.1 Özel yaklaşım gerektiren öğrencilerden ihtiyaç ve beklentilerine ilişkin görüşleri alınarak gerekli iyileştirmelerin yapılması
        G.4.1.1 Özel yaklaşım gerektiren öğrencilerin memnuniyet düzeyi
        G.4.1.2 Özel yaklaşım gerektiren öğrencilere yönelik olarak yapılan iyileştirme sayısı
H.5 Topluluklara ayrılan bütçenin kullanımı ve yüzdesel dağılımına yönelik düzenlemeleri iyileştirmek Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı
    E.5.1 Her eğitim öğretim döneminin sonunda topluluklara ayrılan bütçeler ile ilgili rapor hazırlanması ve internet sayfasında yayımlanması
        G.5.1.1 Üniversiteden mali destek alan topluluk sayısı
        G.5.1.2 Üniversite tarafından mali olarak desteklenen faaliyet sayısı
Göstergelerin Değerlendirme Yöntemleri İstatistik yöntemi, oran, sayı,  adet, vb.
Göstergelerin Değerlendirme Periyotları Yılda bir
Prosese Yönelik Riskler Bütçede yeterli ödeneğin ayrılamaması
İlgili Riskin Etkileri Program geliştirme ve mevcut programları sürdürmede engel teşkil eder
Üniversitenin tercih edilebilirliği azalır