Döküman No
RTEÜ.PK.0010
Yayın Tarihi
18.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Kalite Koordinatörü
Onaylayan
Rektör
Prosesin Adı 4.2- Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Prosesi 
Prosesin Sahipleri Rektör, Kalite Koordinatörü, Kalite Komisyonu
Prosesin Girdileri Tetkik planı, Tetkik duyuru yazısı, Tetkik görevlendirme yazıları, Tetkik dokümanları
Prosesin Çıktıları Tetkik raporu, Tetkik dokümanları
Prosesin Kaynakları Tetkikçiler, Zaman, Malzeme 
İlişkili Prosesler Paydaş Memnuniyeti Prosesi
HEDEFLER / EYLEMLER / GÖSTERGELER Sorumlu Birimler
H.1 İç tetkik ekibinin kurularak yıllık tetkik planlarını hazırlamak Kalite Koordinatörlüğü
    E.1.1 Her yıl düzenli olarak birimlerin tetkik edilmesi
    E.1.2 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tetkikçi havuzu oluşturulması
        G.1.1.1 Hazırlanan plana göre belirlenen zaman dilimlerinde tetkik edilen birim sayısı
        G.1.1.2 Tetkik için görevlendirilen kişi sayısı
H.2 İç tetkik verilerini toplamak, raporlamak ve düzeltici risk analizleri yapmak Kalite Koordinatörlüğü / Tüm Birimler
    E.2.1 İç tetkik verilerinin elektronik ortamda takibinin yapılmasına yönelik bir yazılım geliştirilmesi
        G.2.1.1 İç tetkik sonucunda açılan yıllık uygunsuzluk sayısı
        G.2.1.2 İç tetkik sonucunda açılan yıllık düzeltici faaliyet sayısı
        G.2.1.3 İç tetkik sonucunda kapatılan yıllık düzeltici faaliyetlerin sayısı
        G.2.1.4 İç tetkik sonucunda kapatılan yıllık uygunsuzluk sayısı
H.3 Kalite Yönetim Sisteminde yer alan hedefleri ölçmek Kalite Koordinatörlüğü
    E.3.1 Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) toplantılarında konunun düzenli olarak gündeme alınması
        G.3.1.1 YGG toplantılarında konunun gündeme alınma sayısı
        G.3.1.2 Hedeflerin gerçekleşme oranı
Göstergelerin Değerlendirme Yöntemleri İstatistik yöntemi, oran, sayı,  adet, vb.
Göstergelerin Değerlendirme Periyotları Yılda bir
Prosese Yönelik Riskler Tetkiklerin etkin olarak yapılamaması
İlgili Riskin Etkileri KYS’nin etkinliği net olarak ölçülemez
Düzeltici faaliyetleri için doğru bilgi toplanamaz
Düzeltici faaliyetleri beklenen sonucu vermez