Döküman No
GSTMF.TL. 0001
Yayın Tarihi
13.12.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. AMAÇ

Bu talimat Üniversitemizin tüm akademik ve idari birimlerinde, çevresinde, herhangi bir şekilde çıkan yangının, can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlayacak yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirleri kapsamaktadır.

 

2. KAPSAM

Bu Talimat Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesini kapsar. 

 

3. TANIMLAR

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

Tanımlar: Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

5. UYGULAMA

1-Telaşlanmayınız ve yapacağınızı önceden biliniz

2-Buluduğunuz yerde yangın ihbar düğmesi var ise basınız sigortaları kapatınız

3-Yangını çevrenizdekilere, çevre kat ve binalara duyurunuz

4-İtfaiye Teşkilatına haber vermek için (110) numaraya telefon ediniz

5-Her türlü yangını haber vermek için 110 numarayı arayınız

6-Yangın yerinin adresini en kısa ve doğru bildiriniz

7-Mümkün ise yangının cinsini bildiriniz (bina, akaryakıt, lpg, motorlu araç gibi)

   8-İtfaiye gelinceye kadar yangının büyümemesi için yangın söndürme cihazları ile müdahale ediniz.

9-Yangının yayılmaması için kapı ve pencereleri kapatınız

10-Yangın anında kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayınız, panık yapmayınız

11-Görevlilerden başkasının yangın sahasına girmesine engel olunuz

12-Tahliye esnasında öncelik sırasını biliniz, asansörü asla kullanmayınız, koridor ve merdivenlerin sağ tarafını kullanınız.

 

ACİL DURUMLARDA HABER VERİLECEK DİĞER YETKİLİLER

 

1-Acil Servis           : 112

2-Su Arıza              : 185

3-Elektrik Arıza      : 121

4-Doğalgaz Arıza    : 187

 

İlgili Dokümanlar: Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları